- Reklama -

- Reklama -

Są pieniądze na drogi

Starosta Biłgorajski w towarzystwie Wicestarosty i Skarbnika Powiatu w środę (15 czerwca) w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie podpisali umowę na dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” do inwestycji pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Harasiuki – Naklik w miejscowościach Lipiny Górne – Borowina. Umowy na udzielenie dotacji celowych z budżetu państwa wręczał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

Trasa w powiecie biłgorajskim łączy trzy drogi wojewódzkie i trzy powiaty między sobą. Odcinki te zlokalizowane są w miejscowościach: Naklik, Lipny Dolne- Kolonia, Lipiny Górne – Lewki, Lipiny Górne- Borowina. Liderem projektu jest Powiat Biłgorajski, partnerem Gmina Potok Górny na podstawie podpisanej umowy partnerskiej oraz przy wsparciu ze strony partnerów prywatnych.

- Reklama -

Wniosek obejmuje dwie drogi powiatowe powiązane między sobą. Przedmiotowe drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną wymagającą pilnej interwencji inwestycyjnej. Nawierzchnia posiada liczne spękania i koleiny. Remonty cząstkowe wykonywane corocznie nie zapewniają wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz poprawa warunków podróżowania na trasie łączącej trzy powiaty.

Przyjęty zakres projektu wynika z najpilniejszych potrzeb mieszkańców i obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni na dł. 14 km, wykonanie przebudowy przepustów pod jezdnią, pogłębienie rowów, oznakowanie poziome i pionowe i wycinkę zakrzaczeń. Wynikająca z umowy wartość zadania to 4 mln 200 tys. zł. Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 mln 100 tys. zł.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.