- Reklama -

- Reklama -

Ruszył nabór do programu chodnikowego

Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Pilotażowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego na 2020 rok. Nabór będzie prowadzony do 5 czerwca 2020 roku.

- Reklama -

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu biłgorajskiego dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z budową, przebudową lub remontami chodników, ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych.

Podsumowanie tego programu w minionym roku przedstawiliśmy w artykule: Podsumowali program chodnikowy 2019  (kliknij tutaj) 

urząd MArszałkowski projekt

Wsparcie w ramach Programu otrzymają działania z zakresu budowy, przebudowy lub remontu chodników, ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w trakcie realizacji lub planowane do realizacji, które zostaną zakończone do końca 2020 roku. Wnioskowana kwota dotacji może dotyczyć wyłącznie wydatków poniesionych w roku 2020.

Program adresowany jest do samorządów gminnych z terenu powiatu biłgorajskiego. Samorząd gminny może w danym naborze złożyć wnioski o dofinansowanie maksymalnie dwóch zadań.

Maksymalna kwota dotacji z budżetu powiatu biłgorajskiego na jedno zadanie w danym naborze wniosków wynosi 150 000 zł. Udział dotacji z budżetu powiatu wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Wkład własny wnioskodawcy może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych, z wyjątkiem środków budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Wnioski można przesyłać listownie bądź składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki nr 94 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.  Decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku zawierający wykaz wymaganych załączników został zamieszczony na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w zakładce: „Budżet i ogłoszenia”. Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać telefoniczne pod numerem: 84/688 20 08.

red. / powiat biłgorajski.pl 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.