Kadius

- Reklama -

Ruszyły komisje wojskowe

W tym roku do stawienia się przed komisją wojskową wzywani będą m.in. mężczyźni urodzeni w 1997 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Na komisję mogą również stawić się kobiety urodzone w latach 1992-1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będąc studentkami lub absolwentkami tych szkół. Komisja dotyczy również osób, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej.

- Reklama -

Na terenie powiatu biłgorajskiego kwalifikacja wojskowa będzie się odbywać w Biłgoraju przy ul. Włosiankarskiej 13 (budynek LOK). Kto stawia się na Komisję po raz pierwszy, musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną oraz aktualną fotografię. Potrzebne są również dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia.

Do stawienia się na komisję wzywają wójtowie lub burmistrzowie. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osób z obowiązku stawienia się. Komisji nie warto unikać. Osoby, które będą to robiły, muszą liczyć się z problemami. Będą wobec nich stosowane administracyjne środki przymusu, a więc doprowadzenie przez policję lub nałożenie grzywny. W przypadku nieskuteczności tych środków może grozić nawet kara pozbawienia wolności.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.