Dotacje Renata Kudyba

- Reklama -

Ruszają ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej

Jak zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojska Obrony Terytorialnej będą piątym, samodzielnym rodzajem sił zbrojnych. Ich misją będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.  W czasie sytuacji kryzysowych, podstawą funkcjonowania Wojsk OT jest współdziałanie z lokalną administracją oraz bliska relacja ze społeczeństwem, co pozwoli na szybkie podjęcie działań w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałania dezinformacji  mówi w rozmowie z NOWą mjr Dariusz Drączkowski, szef Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady  Lubelska, Podlaska i Podkarpacka są już w końcowym etapie formowania. Docelowo na terenie województwa lubelskiego mają powstać cztery bataliony WOT  w Dęblinie, Białej Podlaskiej, Zamościu i Chełmie. Służba będzie trwać od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej będzie liczyła około 4 tys. żołnierzy. Wśród nich będą żołnierze zawodowi oraz żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW). Obecnie w Lublinie funkcjonuje już Dowództwo 2. Lubelskiej Brygady OT oraz 23. batalion OT, zlokalizowane przy ul. Kruczkowskiego. Ukompletowanie Dowództwa 2. LBOT wynosi około 81 proc.  

Jak wygląda proces rekrutacji? Pierwszeństwo mają byli żołnierze, członkowie samoobronnych organizacji i absolwenci szkół mundurowych. Kandydaci przechodzą testy psychologiczne i rozmowy kwalifikacyjne. Jeżeli komisja wyda w ich przypadku pozytywną rekomendację, osoba taka otrzymuje powołanie do służby. Kandydaci po przeszkoleniu wojskowym kierowani są na szkolenie wyrównawcze. Ci, którzy nie służyli w wojsku, muszą przejść szkolenie podstawowe. 

- Reklama -

Ile otrzyma żołnierz WOT? Za gotowość do służby każdy będzie pobierać 320 zł dodatku miesięcznie. Za każde szkolenie (które trwać będzie zazwyczaj dwa dni)  w zależności od stopnia od 91 zł do 163 zł. Żołnierze otrzymają także umundurowanie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Równorzędnie w Ministerstwie Obrony narodowej trwają prace nad realizacją zamówień na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla nowo formowanego rodzaju Sił Zbrojnych. Z zapowiedzi wynika, że Wojska Obrony Terytorialnej będą należały do najlepiej wyposażonych tego rodzaju formacji na świecie.

 Pierwsze szkolenia żołnierzy TSW w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zaplanowano na koniec kwietnia i początek maja. Szkolenie kwietniowe będzie szkoleniem uzupełniającym z przeznaczeniem dla podoficerów. Natomiast szkolenie majowe będzie szkoleniem podstawowym przeznaczonym dla żołnierzy TSW, którzy nie składali przysięgi wojskowej. Szkolenie to zakończy się uroczystą przysięga wojskową, którą zaplanowano na dzień 21 maja br. na Placu Zamkowym w Lublinie. W tym dniu planowane jest także wręczenie sztandaru dla 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej  dodaje szef Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szef MON Antoni Macierewicz tak mówi o znaczenie i roli Wojsk Obrony Terytorialnej:   W naszej historii wojska obywatelskie powoływano w sytuacjach najwyższego niebezpieczeństwa. Tak było podczas powstań, tak było w 1920 roku i tak było, gdy powoływano Armię Krajową, a później formacje walczące już nie tylko z okupantem niemieckim, ale także z sowieckim. Czy dzisiaj zagrożenie jest porównywalne? Oczywiście  nie. Oczywiście dzisiaj nasze bezpieczeństwo jest nieporównywalnie bardziej zagwarantowane. Ale to nie znaczy, że możemy lekceważyć te czarne chmury, które wiszą nad Polską od wschodu, że możemy lekceważyć zmiany geopolityczne, że dzisiaj świat na nowo patrzy z nadzieją, ale i z trwogą na wydarzenia, jakie mają miejsce.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.