- Reklama -

- Reklama -

Rusza odstrzał dzików

W sobotę, 12 stycznia br., rozpocznie się zaplanowany odstrzał dzików mający na celu zmniejszenie ich populacji na terenie województwa lubelskiego. Będzie on obejmował obszary, gdzie nie był prowadzony tzw. odstrzał sanitarny ze względu na zagrożenie Afrykańskim Pomorem Świń.

Odstrzał dzików na Lubelszczyźnie będzie prowadzony na terenie powiatów: biłgorajskiego, janowskiego, lubelskiego, tomaszowskiego, zamojskiego. Są to obszary, na których trzebież zwierzyny nie spowoduje potencjalnego, niekontrolowanego ryzyka przemieszczania dzików z obszarów, na których istnieje ryzyko wystąpienia ASF.

Po zakończonym w danym dniu odstrzale dzików, lekarze weterynarii są zobowiązani do dokonania na miejscu oględzin zwierzyny wraz z pobraniem próbek do badania na obecność włośni oraz w kierunku ASF.

Ustalono, że polowania zbiorowe realizowane na terenie wskazanych powiatów będą prowadzone z nagonką, z wykorzystaniem psów, jednocześnie na terenie kilku województw.

Zwracamy się o szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów na wymienionych obszarach.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii 

Afrykański Pomór Świń (ASF) nie jest zagrożeniem dla zdrowia  człowieka. Jest to jednak  śmiertelna choroba dla świń, która powoduje  ogromne straty gospodarcze. Pierwsze przypadki ASF u dzików  wystąpiły w naszym kraju w lutym 2014 r. Dotychczas potwierdzono w  Polsce  3376 takich przypadków.

- Reklama -

ASF  jest czynnikiem powodującym spustoszenie w rodzimych hodowlach świń oraz  ograniczającym eksport mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych z  Polski. Obecnie eksport mięsa wieprzowego oraz produktów z mięsa  wieprzowego nie może być prowadzony np. do Chińskiej Republiki Ludowej,  Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Japonii, Korei Południowej, Tajwanu,  Tajlandii, Filipin, Ekwadoru, Uzbekistanu, a wg. informacji uzyskanych  od przedsiębiorców również do Malezji. Zakaz eksportu, z wyjątkiem  produktów wieprzowych podanych obróbce termicznej,  dotyczy także  Serbii. Część państw jak  np. Bośnia i Hercegowina, Kazachstan, Ukraina, Wietnam wyłącza z  eksportu całe województwa, gdzie występuje ASF.

Ze  względu na dotychczasowe straty oraz biorąc pod uwagę realne zagrożenie  rozprzestrzenianiem się tej choroby u dzików poza obszary objęte  restrykcjami, jak również uwzględniając realne zagrożenie wystąpienia  kolejnych ognisk ASF w gospodarstwach uznano za konieczne podjęcie  zdecydowanych działań w zakresie ograniczania liczebności dzików.  Oznacza to zintensyfikowanie odstrzału dzików zarówno w ramach  łowieckich planów gospodarczych, jak  i w ramach odstrzału sanitarnego,  poprzez organizowanie polowań zbiorowych skoordynowanych tzw.  „wielkoobszarowych”.

Prowadzenie  odstrzału dzików w formie polowań skoordynowanych jest jednym z  elementów zwalczania ASF u dzików, realizowanym obok innych działań  obejmujących m.in. usuwanie zwłok padłych dzików, przestrzeganie zasad bioasekuracji przez producentów świń i myśliwych, regulacji wielkości populacji dzików w ramach polowań indywidualnych.

Konieczność  wprowadzenia intensywnych polowań zbiorowych na dziki, w okresie, w  którym  mogą być one wykonywane, podyktowana jest następującymi  względami: dziki są głównym rezerwuarem wirusa ASF w środowisku, obecnie   na obszarze uznanym za teren występowania ASF u dzików, obejmującym 347  gmin, obowiązują restrykcje, które odnoszą się nie tylko do dzików i  mięsa pozyskanego od dzików, ale również do świń i mięsa pochodzącego od  świń. Dotyczy to zwłaszcza kwestii ograniczenia eksportu mięsa  wieprzowego z Polski do państw trzecich.

Według  danych medialnych, w analogicznym okresie myśliwi w Niemczech,  przeciwdziałając potencjalnemu ryzyku wystąpienia ASF w tym państwie,  odstrzelili około 840 tys. dzików.

Teren  przeprowadzenia odstrzału sanitarnego dzików w ramach polowań  skoordynowanych, obejmuje niektóre obwody łowieckie zlokalizowane na  zachód od strefy tzw. cichych polowań w województwach: pomorskim,  warmińsko–mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim,  lubelskim i podkarpackim.

LUW

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.