Lokuj w przyszłość

- Reklama -

Rusza kolejna edycja „Działaj lokalnie”

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

O dotacje w łącznej kwocie 55.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł.

Program adresowany jest do:

– organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

– grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: instytucja kultury, biblioteka publiczna, itp.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 24 kwietnia do 25 maja 2018 r., do godziny 23:59.

SZKOLENIE: Szkolenie z zakresu przygotowania projektów odbędzie się 16 maja 2018r. o godzinie 15.00 w siedzibie Fundacji FLZB.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.system.dzialajlokalnie.pl.

- Reklama -

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 24 kwietnia do 25 maja br.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą musiały trwać minimum 3 miesiące a maksymalnie 6 miesięcy i będą mogły być realizowane pomiędzy 1 czerwca 2018 r. a 30 listopada 2018 r.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

– zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Konkurs dofinansowano ze środków: Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Gminę Miasto Biłgoraj i Gminę Biłgoraj.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.