Dotacje Renata Kudyba

- Reklama -

Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej

Zapraszamy osoby w wieku 30+ zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu i pozostają bez pracy oraz należące do minimum jednej z grup osób tj.: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości jako jednej z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny poprzez kompleksowe wsparcie przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw co zapewni skuteczną aktywizację zawodową grupy docelowej i trwałość powstałych miejsc pracy, w tym także w ramach samozatrudnienia.

W ramach projektu Uczestnikom Projektu oferujemy bezzwrotne wsparcie obejmujące:

Wsparcie szkoleniowo-doradcze (grupowe i indywidualne)

  • szkolenie grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 54 godz.

  • doradztwo indywidualne dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu -8 godz.

Realizacja w 3 rundach: I runda: czerwiec/lipiec.2017r.; II runda: styczeń/luty.2018r. ; III runda: sierpień/wrzesień 2018r.

 

- Reklama -

Wsparcie finansowe – DOTACJA na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla min.58 uczestników projektu po max. 23 000zł

 

Wsparcie pomostowe

  • FINANSOWE celem ułatwienia początkującemu podmiotowi pokrycia niezbędnych opłat związanych z prowadzoną dział. gosp. w formie pomocy finansowej max. + 19 200zł. wypłacanej w miesięcznych transzach przez okres max. do 12 m-cy.

  • doradzczo -szkoleniowe (specjalistyczne indywidualne) pomagające UP w rozwiązaniu konkretnych problemów dotyczących prowadzonej dział. (2godz na 1 UP)

 

 

Dokładnych informacji udzielamy w Biurze Projektu:

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kościuszki 65, I piętro.tel. 604564148; 84 686 48 87, 84 686 53 93, e-mail:biuro@barr.org.pl, www.barr.org.pl Zapraszamy!

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.