- Reklama -

Rozwój Biłgoraja 

Radni i przewodniczący Rad Osiedli współtworzą nowoczesne miasto Biłgoraj. Biłgoraj nadal rozbudowuje się, a rady osiedla stają się naturalnymi i niezbędnymi składnikami samorządu.

Zadania inwestycyjne realizowane są ze środków własnych miasta przy uwzględnieniu środków Unii Europejskiej i środków krajowych. Radni w liczbie 21 w 4-letniej kadencji wypełniają obowiązki statutowe. Ślubują pracować dla dobra i pomyślności gminy (miasta), działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami gminy i jej mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań gminy. Absolutorium to formalne przyjęcie sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu i uznanie go przez radę za prawidłowe.

Przypomnę skład zarządu Rady Miasta VI kadencji (2010-2014): przewodniczący – Zygmunt Dechnik, a po jego śmierci funkcję tę objął Marian Klecha, zastępcami przewodniczącego byli: Ryszard Niespodziewański i Adam Skakuj.

Skład Rady Miasta VII (obecnej) kadencji (2014-2018) przedstawia się następująco: Pprzewodniczący – Marian Klecha, zastępcy przewodniczącego: Jarosław Bondyra i Mirosław Tujak. Skład Rady Miasta uzupełniają: Tomasz Bednarz, Grzegorz Bedoński, Tomasz Grabias, Marek Kopacz, Bogdan Kręt, Antoni Kucharski, Paweł Kudzia, Mirosław Lipiński, Andrzej Łęcki, Benedykt Miszkin, Marcin Mura, Irena Polak, Regina Rogowska, Jan Rybak, Jan Skrok, Renata Socha, Jan Tochman i Janusz Wójcik.

Warto przypomnieć przewodniczących Rad Osiedli (w VII kadencji): osiedle Różnówka – Anna Blacha, osiedle Śródmieście – Sebastian Adamczuk, osiedle Rapy – Aldona Rzeźnik, osiedle Nadstawna – Krystyna Różaniecka, osiedle Roztocze – Sebastian Cybulski (od 20 kwietnia 2016 r.), osiedle Sitarska-Kępy – Jarosław Lis, osiedle Piaski – Janusz Mazurek, osiedle Bagienna – Krzysztof Pecka, osiedle Batorego – Stefan Oleszczak, osiedle Bojary – Małgorzata Wróbel, osiedle Ogrody – Bogdan Buczkowski, osiedle Puszcza Solska – Jacek Patro. Jesienią nastąpi „zmiana warty”, wybory nowych władz miejskich, a więc i przewodniczących Rad Osiedli w VIII kadencji 2018-2022.

Urząd burmistrza 16 lat sprawuje Janusz Rosłan, mając wysoką ocenę mieszkańców Biłgoraja i władz zwierzchnich. Gratulacje! Przypomnijmy zadania inwestycyjne realizowane od 2005 r. ze środków własnych miasta przy uwzględnieniu środków Unii Europejskiej i środków krajowych:

– 2005-2006 r. – budowa obiektów gospodarki osadowo-gazowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Wartość zadania 7 547 700 zł.

– 2009 r. – budowa ul. Poniatowskiego (ścieżka rowerowa plus chodnik i punkty oświetleniowe). Wartość 3 371 455 zł.

– 2010 r. – sieć kanalizacji sanitarnej. Wartość 7 095 016 zł.

– 2009-2010 r. – budowa hali widowiskowo-sportowej na terenie OSiR. Wartość 21 424 228 zł.

– 2010-2012 r. – rozbudowa Biłgorajskiego Centrum Kultury. Wartość 13 841 560 zł.

– 2011 r. – przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich 835 i 858. Wartość 24 450 861 zł.

– 2012-2013 r. – zagospodarowanie turystyczne zalewu Bojary. Wartość 3 640 200 zł.

- Reklama -

– 2012-2014 r. – budowa obwodnicy północnej (2,57 km). Wartość 34 256 619 zł.

– 2013-2015 r. – montaż instalacji solarnych-wykorzystanie energii przyjaznej środowisku. Wartość 16 643 199 zł.

– 2014-2015 r. – budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 838. Wartość 47 788 640 zł.

Plan wydatków majątkowych na 23 lipca 2018 r. (niektóre działy):

– transport i łączność – drogi publiczne: powiatowe – 2 325 000 zł, gminne – 9 137 000 zł;

– gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 876 825 zł;

– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 393 000 zł;

– administracja publiczna – 790 000 zł;

– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 140 000 zł;

– oświata i wychowanie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 214 300 zł;

– instalacje solarne i kotły na biomasę – 4 467 000 zł;

– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 300 000 zł;

– kultura fizyczna – 450 000 zł, w tym wykonanie placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Adama Gorajskiego.

I wiele, wiele innych inwestycji, których nie wymieniłem.

 

Kazimierz Szubiak

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.