- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Rozstrzygnięto konkurs „Europejski Szlak Rowerowy” (wyniki)

Komisja konkursowa dokonała oceny prac nadesłanych na konkurs, organizowany przez Wójta Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury oraz Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

- Reklama -

Tematyką prac była promocja szlaku rowerowego, który został utworzony w ramach realizacji projektu „Aktywnie i wirtualnie po Ziemi Biłgorajskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Konkurs adresowany był do młodzieży w wieku od 10. do 14. roku życia, zamieszkałej na terenie gminy Biłgoraj. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy w kategorii folder lub relacja filmowa.
Komisja konkursowa, oceniając prace, kierowała się kryteriami dotyczącymi zgodności pracy z tematem konkursu, oryginalności i pomysłowości oraz walorami artystycznymi. Dodatkowo punktowane było zainicjowanie sprzątania wybranego fragmentu szlaku.

Wyniki konkursu 

 

W kategorii folder nagrodzeni zostali:

- Reklama -

1. miejsce – Laura Rapa, 11 lat, (SP w Dereźni Solskiej) nagroda rower wartości 800 zł.
2. miejsce – Julia Wójcik, 12 lat, (SP w Dereźni Solskiej) ex aequo Katarzyna Bielak, 13 lat, (SP W Dereźni Solskiej) nagrody talony o wartości 400 zł do zrealizowania w sklepie komputerowym.
3. miejsce – Aleksandra, 11 lat, i Filip Odrzywolscy, 13 lat, (SP w Korytkowie Dużym) nagroda talon o wartości 300 zł do zrealizowania w sklepie komputerowym.

Niestety, w drugiej kategorii, tj. relacja filmowa, nie wpłynęła żadna praca.

Nagrodzonym gratulujemy!

Red. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź