- Reklama -

Rozmowy o rewitalizacji

Cały proces mający na celu zrewitalizowanie części Biłgoraja zainicjowano jesienią ubiegłego roku. Wówczas zorganizowana została konferencja, na której przedstawiciele firmy EuroCompas, przygotowującej Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Biłgoraj na lata 2016-2022 wyjaśnili, że ideą rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów Biłgoraja poprzez realizację działań całościowych tj. powiązanych wzajemnie przedsięwzięć, obejmujących łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe.

Kolejnymi etapami były przeprowadzenie konsultacji i wskazanie obszarów, które najbardziej potrzebują zmian. Mieszkańcy wskazywali na różne lokalizacje. Okazało się jedna, że tereny, które są najbardziej zdegradowane to osiedla Śródmieście i Różnówka. To tu występuje największe nasilenie zjawisk patologicznych.

Skupiono się więc na tej części miasta. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego zaprezentowany został model 3D Placu Wolności, jak również pomysły na zmianę wyglądu centrum Biłgoraja. Przedstawiciele firmy przygotowującej program zaznaczyli też, że nie jest wykluczone objęcie procesem rewitalizacji także innych miejsc, jak np. Parku Nowakowskiego. Swoje propozycje przedsięwzięć, które w przyszłości mogłyby być realizowane na terenie miasta mogli zgłaszać także mieszkańcy za pośrednictwem specjalnie utworzonej strony internetowej, poświęconej  procesowi rewitalizacji.

W czwartkowe popołudnie, 23 lutego, odbyło się ostatnie z zaplanowanych spotkań konsultacyjnych. Udział w nim wzięli m.in.: burmistrz Janusz Rosłan, wiceburmistrz Michał Dec, pracownicy Urzędu Miasta, radni, jak również mieszkańcy.

- Reklama -

 Spotkanie obejmowało prezentację zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych wraz z analizą możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Przedstawione zostały również: proces wdrażania, monitoringu i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-2022. Zaprezentowano wstępne założenia koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania centrum miasta. Było ich trzynaście. Dotyczyły m.in.  rozwoju przedsiębiorczości poprzez szkolenia, termomodernizacji budynków wielorodzinnych, rewitalizację pawilonów usługowych czy utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów.

Zagadnienia dotyczące wstępnej koncepcji funkcjonalno – przestrzenną Placu Wolności  omówiła Kamila Buczyńska. Wyjaśniała, że w założeniu jest m.in. wyprowadzenie parkowania sprzed terenu przed Urzędem Miasta. Omawiano również wygląd terenu za Urzędem Miasta. Miałaby tam powstać m.in fontanna czy plac zabaw łączący wszystkie grupy wiekowe.

Głos w dyskusji mieli również mieszkańcy.Jak Kowal, przekonywał, aby w założeniach powrócić do przeszłości i historii Biłgoraja, a następnie to wszystko przedstawić w nowoczesnej formie. W podobnym tonie mówił Andrzej Czacharowski.

Konsultacje zakończyły warsztaty „Charrette”, których celem będzie podjęcie partnerskiej dyskusji na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.