- Reklama -

Rozmawiali o współpracy organizacji pozarządowych

Konferencja podsumowująca działania w ramach projektu  Lubelskie Lokalnie – Mikroprojekty FIO odbyła się 29 września w Biłgorajskim Centrum Kultury. Jej uczestnikami byli członkowie różnych organizacji pozarządowych z całego województwa lubelskiego, którzy brali udział w projekcie, a także sekretarz Urzędu Miasta Bogdan Kowalik, były burmistrz Stefan Oleszczak, Urszula Koman i Jan Szulc z Rady Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
Przybyłych gości i uczestników powitała gospodyni spotkania Irena Gadaj, prezes Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Celem spotkania było omówienie przebiegu i efektów realizacji programu. Obradom przyświecała idea tworzenia dobra wspólnego. Dobro wspólne niełatwo jest dostrzec, jeszcze trudniej zbudować, ale próbować warto. Jak to zrobić?
 Na pytanie, jak dostrzec dobro wspólne w społecznościach lokalnych i zadbać o nie, odpowiada strategia animacji lokalnej zainicjowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu grantowego Lokalne Partnerstwa PAFW. Ta autorska strategia to efekt ponad 10 lat doświadczeń w pomaganiu społecznościom lokalnym w organizowaniu się wokół ważnych społecznie spraw. Liczne programy grantowe pokazują, że w pracy społecznej znacznie lepiej jest dawać nadzieję niż straszyć, a komunikowanie się poprzez pozytywne wartości ma wielką moc sprawczą. Naprawdę niewiele trzeba, by powstało dobro wspólne, a jeszcze mniej, by dostrzegli to ludzie.
Te doświadczenia wykorzystała Fundacja FLZB i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, którzy wdrożyli projekt Lubelskie Lokalnie. Dzięki niemu dofinansowanie otrzymało 111 projektów na łączną sumę 478 551 zł. W 2017 roku projekt jest kontynuowany w podobnym zakresie. Dzięki temu bardzo wiele małych, ale ważnych dla lokalnych społeczności inicjatyw miało szansę zrealizowania. 
O wspólnych doświadczeniach i potrzebie zrzeszania się mówił także prezes Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych Wojciech Dec. – Chcemy reprezentować nie tylko nasze organizacje członkowskie skupione w Federacji, ale wyjść także poza schemat działania i zaktywizować całe środowisko trzeciego sektora. Jesteśmy Federacją regionalną i będziemy chcieli prowadzić dialog z administracją w imieniu wszystkich organizacji w regionie, ponieważ tak naprawdę liczą się nie tylko argumenty merytoryczne, ale także liczebna reprezentacja – mówił. – W Polsce i w naszym regionie nie ma tak silnych organizacji. Myślę, że próba reformowania trzeciego sektora dotyczy środków finansowych. Gdybyśmy mieli silną reprezentację, moglibyśmy sami wpływać na zmiany legislacyjne, tak jak związki zawodowe. Na razie nie mamy takiej siły przebicia, może jedynie brać udział w konsultacjach – nadmienił. 
Podczas konferencji poruszono także inne ważne tematy. Na pytanie "Czym jest dobro wspólne?" starał się odpowiedzieć Paweł Łukasiak, prezes ARFP.  Wojciech Dec, prezes FLOP, omówił efekty współpracy z Fundacją FLZB w projekcie Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO. Jego wykład nosił nazwę "Mały projekt to czasami bardzo ważny projekt". 
Głos zabrał także Maciej Mulawa, pracownik Fundacji FLZB, który mówił o zarządzaniu projektami i diagnozie potrzeb społecznych i kapitału społecznego. Natomiast Irena Gadaj opowiadała o partnerstwie projektowym na przykładzie projektu "Przestrzeń S.O.W.A. w Biłgoraju".
Na zakończenie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z kilkoma projektami, które realizowane były w ramach Programu. Zorganizowanie konferencji było możliwe dzięki dofinansowaniu Funduszu Inicjatyw dla Animatorów Partnerstw na rzecz Dobra Wspólnego – realizowanego w ramach Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.