- Reklama -

- Reklama -

Rozebrano pomnik Dechnika

Dziś w Biłgoraju z placu przed Państwową Szkołą Muzyczną zniknął pomnik Józefa Dechnika. Wielu mieszkańców miasta uważa, że rozbiórka pomnika nie była słuszna.

- Reklama -

Józef Dechnik (1910-1983) był działaczem komunistycznym, swoją działalność w Biłgoraju rozpoczął w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Dzięki jego staraniom doszło do szybkiej odbudowy miasta, a Biłgoraj stał się jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Z inicjatywy Józefa Dechnika w Biłgoraju powstały placówki oświatowe, kino oraz ośrodek zdrowia. W mieście budowano bloki mieszkalne, zakłady pracy, infrastrukturę drogową i kolejową oraz sieć wodociągową i kanalizację. Gdy Józef Dechnik rozpoczynał swoją działalność, Biłgoraj liczył 12 tysięcy mieszkańców, kiedy odchodził, było ich ponad 20 tysięcy. Biłgoraj z ubogiego miasteczka przekształcił się w prężny ośrodek przemysłowy.

Za życia Józef Dechnik ceniony był za kulturę osobistą i skromność. Tak jak inni mieszkańcy czekał w kolejce na przydział mieszkania spółdzielczego, a wiedząc, że są osoby potrzebujące mieszkania bardziej niż on, potrafił ustąpić kolejności innej rodzinie. Określano go jako człowieka ofiarnego, uczciwego, oddanego pracy dla dobra społeczeństwa.

27 września 2017 roku podczas sesji Rady Miasta podjęto uchwałę, na mocy której Józef Dechnik otrzymał pośmiertnie tytuł honorowy „Zasłużony dla Miasta Biłgoraj”. W 2018 roku Urząd Miasta Biłgoraj zmienił tablicę umieszczoną na pomniku. Do tej pory widniał tam napis „Budowniczy Polski Ludowej”, na nowej tablicy pojawił się napis „Zasłużony dla Miasta Biłgoraj”.

Mimo zebranych ponad 1,2 tys. podpisów mieszkańców, sprzeciwiających się usunięciu pomnika J. Dechnika, dziś został on rozebrany. Na plac przed Szkołą Muzyczną wjechał dźwig. Pomnik rozczłonkowano i ściągnięto z postumentu.

- Reklama -

Zdaniem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, pomnik stojący na placu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Biłgoraju z nową tablicą o treści: Józef Dechnik – Zasłużony dla Miasta Biłgoraj, w dalszym ciągu propaguje komunizm i jest niezgodny z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Wielu mieszkańców miasta nie zgadza się z decyzją wojewody o usunięciu pomnika. – To był dobry i zasłużony dla miasta człowiek. Tyle dobrego zrobił dla Biłgoraja. To bardzo przykre, że teraz jego pomnik doczekał się takiego traktowania – mówią oburzeni mieszkańcy.

*

- Reklama -

1 komentarz
  1. elear mówi

    wstyd, że dopiero teraz …

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.