Rozdano pieniądze na sport i kulturę

Samorząd miasta Biłgoraj rozstrzygnął konkurs ofert na dotacje zadań publicznych.

W tym roku do rozdysponowania było o 15 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Na zadania z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono 145 tys. zł. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej łącznie przeznaczono 500 tys. zł, w tym 460 tys. zł na podnoszenie poziomu sportowego w szczególności dzieci i młodzieży i 40 tys. zł na wspieranie programów na rzecz rehabilitacji ruchowej. 70 tys. zł przeznaczono na przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 10 tys. zł trafi na ochronę i promocję zdrowia. Tyle samo zostało przeznaczone na działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Łącznie do rozdysponowania jest 735 tys. zł.

Stowarzyszenie/Fundacja         Dotacja 2019
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 145 000
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Nadzieja”
13 000
 • Stowarzyszenie „Teatr i Muzyka”  ( 3 zadania)
31 500
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Męskiego ZB ECHO ( 2 zadania)
10 000
 • Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Dętej im. Cz.Nizio
5 000
 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Kulturalne I.B.Singera
5 000
 • Fundacja Kresy 2000 ( 2 zadania)
3 000
 • Parafia św. Marii Magdaleny
2 500
 • Biłgorajskie Towarzystwo Literackie ( 2 zadania)
4 000
 • Stowarzyszenie Biłgorajski Uniwersytet Trzeciego Wieku
4 000
 • Stowarzyszenie Noodles Stage
7 000
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”
4 000
 • Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Trampolina Sukcesu”
7 000
 • Stowarzyszenie Miłośników ZPiT „Tanew” – Pokolenia
4 500
 • Parafia św. Jerzego
6 000
 • Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej
6 000
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej „WIR”
11 000
 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Podaj łapę”
5 000
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1 000
 • Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja
8 000
 • Fundacja Gaudium et Spes
4 000
 • Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk”
3 500
Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych: 10 000
 • Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
10 000
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo-wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizacja zawodów sportowych oraz udział w zawodach:

460 000
 • Międzyszkolny Klub Sportowy
53 000
 • Ludowy Klub Sportowy „Znicz”
95 000
 • Rekreacyjno – Wypoczynkowy Klub Sportowy „Sparta”
46 000
 • LOK
9 000
 • Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
4 600
 • Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego
6 000
 • Biłgorajski Klub Karate Tradycyjnego
17 000
 • Łada 1945 Biłgoraj
148 000
 • Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik”
10 000
 • Młodzieżowy Klub Sportowy „Basket”
22 400
 • UKS „Energetyk”
8 000
 • Stowarzyszenie Integracyjno-Rehabilitacyjne  Osób Niepełnosprawnych SIRON
14 000
 • Klub Sportowy Street Workout
15 000
 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy
6 000
 • Klub Sportowy Pasja
1 000
 • Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Biłgoraj
5 000
b) wspieranie programów na rzecz rehabilitacji ruchowej: 35 000
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”
15 000
 • Polski Czerwony Krzyż
6 000
 • Stowarzyszenie Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym
14 000
Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym :    61 050
 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra” ( realizacja zadań miejskiego programu profilaktyki)
56 050
 • Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski
5 000
  Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 5 000
 • Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski
5 000

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.