- Reklama -

Rolnictwo pod lupę

Będą przeprowadzone następujące badania: Badanie struktury gospodarstw rolnych (formularz R-SGR); Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B); Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań, mogą udzielić wymaganych informacji poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-9 czerwca 2016 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl, rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 10 czerwca – 22 lipca 2016 r.; rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 10 czerwca – 29 lipca 2016 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić, dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-20). Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.

- Reklama -

Badania statystyczne rolnictwa dotyczą ocen poszczególnych elementów produkcji „będącej w toku” i wymagają dużej wiedzy specjalistycznej. Znaczna część informacji budowana jest na podstawie ocen ekspertów terenowych (rzeczoznawców gminnych, wojewódzkich i szczebla centralnego) oraz aktualnych informacji o bieżącej sytuacji w rolnictwie. Rzeczoznawcy wszystkich szczebli współpracujący z GUS posiadają szeroką wiedzę rolniczą i wieloletnie doświadczenie. Rzeczoznawcy gminni i wojewódzcy rekrutują się przede wszystkim z Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz urzędów miast/gmin, są osobami charakteryzującymi się także zaufaniem społecznym na terenie, na którym prowadzą swoje obserwacje i dokonują szacunków. Rzeczoznawcami szczebla centralnego są pracownicy jednostek naukowo-badawczych, członkowie organizacji rolniczych oraz rolnicy (plantatorzy) będący bezpośrednio zaangażowani w działalność rolniczą lub mający bliski z nią kontakt. Rzeczoznawcy gminni i wojewódzcy dokonują w ciągu okresu wegetacyjnego obserwacji stanu upraw i na tej podstawie, w terminach określonych w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP), dokonują okresowych ocen stanów upraw rolnych i ogrodniczych (wiosenna, jesienna) oraz ocen dotyczących produkcji ważniejszych upraw rolnych i ogrodniczych (powierzchnia, plony). Rzeczoznawcy wojewódzcy prowadzą także „Notatnik do prowadzenia ocen produkcji rolniczej w województwie”, w którym dodatkowo przedstawiają niektóre informacje dotyczące produkcji zwierzęcej.

Ekspertyzy rzeczoznawców centralnych sporządzane są na podstawie obserwacji i ocen własnych rzeczoznawców oraz wyników badań i doświadczeń placówek naukowo-badawczych z uwzględnieniem analizy warunków agrometeorologicznych w ciągu roku i uwarunkowań rynkowych.

Szacunki rzeczoznawców w połączeniu z wynikami badań reprezentacyjnych oraz sprawozdawczości, pozwalają uzyskać wysokiej jakości, obiektywne dane z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wyniki badań, prognoz i szacunków wspartych wiedzą ekspercką doradców i naukowców w obszarze rolnictwa są udostępniane w postaci informacji sygnalnych oraz są przekazywane do organizacji międzynarodowych (FAO, Eurostat).

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.