- Reklama -

- Reklama -

Grabczuk

Rok bogaty w inwestycje

Władze gminy Turobin podsumowały już prace zrealizowane w 2021 roku. A tych nie brakowało. Wykonano wiele ważnych inwestycji, dzięki którym podniósł się komfort życia mieszkańców.

- Reklama -

Miniony rok był bardzo dobry dla władz i mieszkańców gminy Turobin. Udało się wykonać wiele ważnych inwestycji, o których mieszkańcy marzyli od lat.

Madziar_Wybory

Wykonaliśmy wiele ważnych inwestycji, które będą służyć mieszkańcom gminy Turobin. Pozyskaliśmy prawie 6 mln zł środków zewnętrznych. Przy tym pozyskaliśmy z programu Polski Ład 5 mln 700 tys. zł na budowę wodociągu w miejscowości Gródki, Huta Turobińska i Tokary. Ponadto otrzymaliśmy liczone według algorytmu środki rządowe w niebagatelnie wysokiej kwocie ponad 3 mln zł na budowę sieci kanalizacji i wodociągów, dzięki czemu będziemy mogli wyremontować  oczyszczalnię ścieków, która służy mieszkańcom Turobina i Przedmieścia – mówi wójt Andrzej Kozina.

WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU

 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turobin i Przedmieście Szczebrzeszyńskie  w gminie Turobin w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy zjazdów indywidualnych z drogi gminnej  – 300 832,96 zł. 100% dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

2. Remont dróg gminnych Nr 109106L ul. Zamkowa, Nr 109140L ul. Targowa, Nr 109141L ul. Polna w Turobinie –  711 225,51 zł. 483 297 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Turobin 227 928,51 zł.

3. Utwardzenie placu przy ul. Szczebrzeskiej w Turobinie – 19 696 zł. Środki z budżetu gminy Turobin.

4. Modernizacja drogi dojazdowej do hydroforni w Turobinie –  88 948,08 zł. Środki z budżetu gminy Turobin.

5. Remont drogi położonej na działce nr 1200/3 (droga za hydrofornią w Turobinie) w miejscowości Turobin – wartość 24 192 zł. Całość sfinansowana przez gminę Turobin.

6. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021-2030 – 8610 zł. Środki z budżetu gminy Turobin

7. Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego dla drogi wojewódzkiej Tarnawa Mała – Nowa Wieś oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 16 981,08 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 109100L w m. Przedmieście Szczebrzeszyńskie w zakresie budowy chodnika – 206 276,69 zł. Dofinansowanie 177 360,51 zł  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 28 916,18 zł – wkład gminy Turobin.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Otrocz – Tokary – Huta w miejscowości Huta Turobińska na odcinku od km 24+820 do km 28+260 – ETAP II, strona lewa km 26+432,30 do km 27+044,30  o długości odcinka 612m – 223 500,48 zł. Udział gminy Turobin w wysokości 159 207,09 zł  i Starostwa Powiatowego w Biłgoraju – 74 293,39 zł.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2306L Boża Wola – Tarnawa (Kolonia Tarnawa, Tarnawa Duża, Tarnawa Mała) – 1 123 403,19 zł. Udział gminy Turobin – 561 701,59  zł + wykop rowów – 43 296 zł, udział Starostwa Powiatowego w Biłgoraju 561 701,59 zł.

11. Zakończono prace przy drodze powiatowej Zagroble, Załawcze, Rokitów, Żurawie, Czernięcin Główny, Gaj Czernięciński, Wólka Czernięcińska – koszt inwestycji 4 312 433 zł. Udział gminy Turobin 649 017,49 zł. Taki sam udział Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Pozostała kwota dofinansowanie z budżetu państwa.

12. Podpisana jest umowa z samorządem województwa lubelskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 848 na odcinku ok. 350 mb. (Zagroble – Olszanka) – 345 000 zł (wartość przetargowa). Udział 50% gmina Turobin, 50% marszałek województwa lubelskiego. Zostaje zachowana dokumentacja, którą gmina Turobin wykonała w 2017 r. za 153 750 zł. Przy tej cenie cały zniszczony planowany odcinek wyniósłby ponad 2 mln zł (ok. 2,6 km). Radni Rady Gminy Turobin jednak w 2020 r. tej uchwały nie przyjęli.

13. Podpisano umowę na zadanie pn.: Remont dróg gminnych nr 109132L i nr 109119L w miejscowości Czernięcin Główny – 498 226,30 zł; udział gminy Turobin – 249 113 zł oraz dofinansowanie 249 113 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane zakończenie robót – maj 2022 r.

Gmina Turobin na podstawie umowy z wojewodą lubelskim otrzymała dotacje celową z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 265 680,00 zł na realizację zadania „Utwardzenie dna i  odwodnienie wąwozu lessowego  w ciągu drogi gminnej nr 113301L od km 2+500 do km 3+300 w miejscowości Żurawie”. Łączny koszt zadania wynosi 332 100,00 zł. Wkład własny gminy wynosi  66 420 zł.

Jak co roku mieszkańcy gminy Turobin zdecydowali, na jakie inwestycje przeznaczą środki funduszu sołeckiego.

W ramach funduszu sołeckiego wykonaliśmy wiele potrzebnych zadań w poszczególnych miejscowościach. Do niektórych inwestycji dołożyliśmy kolejne środki z budżetu gminy Turobin, żeby wykonać więcej – mówi wójt gminy Turobin Andrzej Kozina. 

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2021 r.

Czernięcin Główny:

1. Remont świetlicy wiejskiej polegający na montażu nowej instalacji elektrycznej  w kwocie 15 000 zł.

2. Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej w kwocie: 21 807,90 zł (fundusz sołecki – 17 864,92 zł; środki z budżetu gminy – 3942,98 zł).

3. Zakup kosy spalinowej – 2849 zł.

Czernięcin Poduchowny:

1. Utwardzenie drogi gminnej asfaltem – 36 531 zł (fundusz sołecki – 19 104,79 zł; środki z budżetu gminy – 17 426,21 zł).

2. Zakup tłucznia – 2 000 zł.

Elizówka:

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej – 21 308,15 (fundusz sołecki: 13 394,27 zł; środki z budżetu Gminy: 7 913,88 zł).

Gaj Czernięciński:

1. Utwardzenie drogi gminnej nawierzchnią bitumiczną – 48 918,33 zł (fundusz sołecki – 12 733,37 zł; środki z budżetu gminy – 36 184,96 zł).

Gródki Drugie, Gródki Pierwsze:

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej – 40 024,82 zł  (fundusz sołecki – 37 935,75 zł; środki z budżetu gminy – 2 089,07 zł).

Guzówka Kolonia:

1. Zakup środków chemicznych i opryskiwacza – 500 zł.

2. Zakup tłucznia – 4000 zł.

3. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze  gminnej – 121 532,20 zł (fundusz sołecki – 19 112,21 zł; środki z budżetu – 102 419,99 zł).

Huta Turobińska:

1. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej – 33 025,84 zł (fundusz sołecki – 19 871,11 zł; środki z budżetu gminy – 13 154,73 zł).

Nowa Wieś:

1. Orynnowanie i ogrodzenie świetlicy wiejskiej – 17 502,01 zł.

Olszanka:

1. Utwardzenie drogi gminnej – 49 406,89 zł (fundusz sołecki – 7346,30; środki z budżetu gminy –  42 060,59 zł).

2. Ułożenie kostki w altanie i zagospodarowanie terenu działki gminnej – 9000 zł.

Przedmieście Szczebrzeszyńskie:

1. Zakup tłucznia – 2690,95 zł.

2. Zakup kosy spalinowej – 1 500 zł.

3. Projekt dalszej części chodnika i udrożnienie przepustu – 15 500 zł.

4. Remont i udrożnienie przepustu pod drogą gminną w m. Przedmieście Szczebrzeszyńskie – (fundusz sołecki – 3000 zł; środki z budżetu gminy – 4011 zł).

Rokitów:

1. Remont drogi gminnej – 21 014,88 zł (fundusz sołecki – 13 210,20; środki z budżetu gminy – 7804,68 zł).

2. Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej – 1847 zł.

3. Remont świetlicy wiejskiej – 3840 zł.

Tarnawa Duża:

1. Remont świetlicy wiejskiej – 21 677,57 zł.

Tarnawa Kolonia:

1. Zakup tłucznia – 11 015,03 zł.

Tarnawa Mała:

1. Zakup tłucznia oraz materiałów na drogi gminne – 12 491,86 zł.

2. Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej – 5000 zł.

Tokary:

1. Zakup tłucznia – 11 000 zł.

2. Zakup motopompy dla OSP Tokary – 7000 zł.

3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 3000 zł.

4. Zakup środków w celu utrzymania czystości i porządku we wsi – 2175,61 zł.

Turobin:

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Nadrzecznej i Spółdzielczej 56 029,88 zł (fundusz sołecki – 44 060,10 zł; środki z budżetu gminy – 11 969,78 zł).

Wólka Czernięcińska:

1. Zakup płyt betonowych na drogi gminne – 15 465,10 zł.

Zabłocie:

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – 11 147,21 zł.

Zagroble:

1. Zakup płyt betonowych na drogi gminne – 14 672,01 zł.

Załawcze:

1. Zakup środków chemicznych do pryskania poboczy – 330,96 zł.

2. Remont drogi gminnej – 41 205 zł (fundusz sołecki – 16 500 zł; środki z budżetu gminy – 24 705 zł).

Żabno:

1. Zakup tłucznia – 12 317,26 zł.

2. Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku wokół świetlicy wiejskiej – 4 000,00 zł.

3. Zakup drzwi i wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 11 000 zł.

Żabno Kolonia:

1. Zakup tłucznia – 9865,55 zł.

2. Zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 3000 zł.

Żurawie:

1. Zakup tłucznia – 19 166,14 zł.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.