- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Rewolucja w starostwie

Dziś w samo południe w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyła się konferencja prasowa dotycząca przeprowadzanego tam audytu pracowniczego oraz nowego regulaminu organizacyjnego.

W spotkaniu z mediami udział wzięli: Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski, i Tomasz Rogala, wicestarosta. W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju i jednostkach jemu podległych kilka miesięcy trwał audyt, który miał na celu zbadanie m.in. struktury zatrudnienia.

Audyt  obejmował kilka obszarów. Kontrolowany był m.in. stan kadrowy i organizacyjny powiatu. Pod lupę inspektorów brana była także sytuacja organizacyjna urzędu oraz funkcjonowanie i organizacja pracy. Kontrola objęła także strukturę organizacyjną powiatu i strukturę zatrudnienia w Starostwie Powiatowym. Audytorzy przyjrzeli się również zagadnieniom związanym z zatrudnieniem i kompetencjami kierowniczymi w urzędzie.

Znamy już wynik raportu z audytu. Zagadnienia z tym związane przedstawił starosta Andrzej Szarlip. Podkreślił, że raport jest obszerny, bo zawiera aż 49 stron. Opisuje on sytuację kadrową i organizacyjną w latach 2014-2018 oraz wskazuje rekomendacje zmian. Wynika z niego, że co roku zwiększała się liczba pracowników. W 2014 roku było ich 124, w 2016 – 129, 2018 – 142. Jednak zakres zadań, jakie wykonywało Starostwo w tym czasie, nie uległ zwiększeniu. Wydziałem z najliczniejszym zatrudnieniem jest Wydział Komunikacji i Drogownictwa. Pracują tam 22 osoby. W takim Wydziale w Starostwie Powiatowym w Zamościu pracuje 13 osób, w Krasnymstawie – 12, Tomaszowie Lubelskiem – 12. Liczny jest również Wydział Geodezji. Tam pracuje 30 osób.

W raporcie zaznaczano, że często zadania są rozproszone. Odpowiada za nie kilku pracowników, nawet w kilku wydziałach. Zdaniem starosty, w takich przypadkach odpowiedzialność się rozmywa.

Część raportu poświęcona jest również wynagrodzeniom. Jeśli chodzi o nagrody w 2015 roku wypłaconych zostało 120 nagród w tym 119 w kwocie 500 zł, a jedna w kwocie 250 zł. W  2016 roku wypłacono 121 nagród, dwie w kwocie 4500 zł, jedna w kwocie 1200 zł oraz 118 w kwocie 3500 zł. W roku 2017 wypłacono 118 nagród w kwocie od 350 do 2400 zł. W 2018 roku nagród dla pracowników nie było. Jak podkreślił Andrzej Szarlip, jest to efekt przejęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. Raport przedstawił również spore dysproporcje w wynagradzaniu pracowników. Na przykład osoba z dużym stażem pracy ma 3500 zł wynagrodzenia zasadniczego, a osoba od niej znacznie krócej pracująca 4500 zł.

- Reklama -

Być może zmienią się również godziny pracy Starostwa. Jedna z rekomendacji dotyczy tego, aby w jeden dzień wydłużyć pracę do godziny 16 a nawet 16.30. Ma to dać mieszkańcom powiatu łatwiejszą możliwość załatwiania spraw.

Wynikiem raportu jest nowy regulamin organizacyjny. Przedstawił go wicestarosta Tomasz Rogala. Obowiązuje on od 1 sierpnia i jest właśnie wprowadzany w życie. Zmieni się schemat Wydziałów, jedne znikną, inne powstaną. Funkcjonować będą następujące Wydziały: Finansowy; Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki; Architektury i Budownictwa; Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa; Komunikacji i Drogownictwa; Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami; Zdrowia i Spraw Obywatelskich; Inwestycji i Rozwoju. Powstaną również Biura: Organizacji i Kadr; Informatyki i Obsługi Teleinformatycznej; Rady i Zarządu Powiatu; Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego; Zamówień Publicznych; Kontroli, Audytu i Analiz; Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji; Utrzymania Obiektów i Urządzeń użyteczności Publicznej oraz obiektów administracji i wyposażenia. Biura nie będą posiadały stanowisk kierowniczych. Samodzielne stanowiska pracy to: radcy prawni oraz powiatowy rzecznik konsumentów.

W raporcie padła również rekomendacja dotycząca jednostek kultury. Proponowano, aby połączyć Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i Młodzieżowy Domu Kultury. Powstać miałoby Powiatowe Centrum Kultury. Decyzja w tej kwestii nie zapadła.

Jak podkreślał Andrzej Szarlip, raport jest jedynie sugestią, co można zmienić. Ostateczna decyzja należy do Zarząd Powiatu. – Wiele sugestii tam zawartych jest słusznych, a ich wprowadzenie przyczyni się do usprawnienia działania samorządu powiatowego i jednostek podległych – twierdzi.

*

- Reklama -

- Reklama -

1 komentarz
  1. Waldemar mówi

    Ta zwqolnic nie mozna bo nie ma podstaw to sie reorganizacje wprowadzi i tych z gorszego sortu wywali a zostawi tych z dobrej zmiany. Ot i cała reorganizacja. Jak to polityka nawet w tak małym wymiarze jak Biłgoraj potrafi ludzi wykasowac .

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.