- Reklama -

- Reklama -

 RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW – rusza nabór!

O tym, kto, ile i na jakich zasadach może uzyskać wsparcie finansowe, mówi doradca Wioleta Kryń.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. będzie przyjmować wnioski na 60 tys. złotych bezzwrotnej dotacji z programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych”.

Na dotację w ramach „Restrukturyzacji” w tym roku będzie przeznaczonych ok. 780 mld euro, a to oznacza, że funduszy ma wystarczyć dla niemal 55 tys. gospodarstw, które złożą wnioski o wsparcie. Pierwotnie Agencja i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planowały nabór na tzw. „niskotowarówkę” na marzec. Jednak dopiero niedawno weszło w życie rozporządzenie zmieniające dotychczasowe przepisy dotyczące dotacji na restrukturyzację małych gospodarstw.

Kto może skorzystać?

Z 60 tys. złotych dotacji w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” będzie mógł skorzystać rolnik lub współmałżonek rolnika, o ile spełni kilka warunków:

– jest pełnoletni

– posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej (ESU) poniżej 10 tys. euro

– złoży wraz z wnioskiem odpowiedni biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa

– co najmniej od 2 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku podlega nieprzerwanie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie

– w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności gospodarczej (własnej firmy).

Za co ARiMR przyzna punkty? 

W tym naborze (inaczej niż w poprzednim) nie będzie punktów za odpowiednie kwalifikacje zawodowe rolnika. Żeby otrzymać wsparcie, należy uzyskać minimum 7 punktów.

 W naborze na „Restrukturyzację małych gospodarstw” w 2018 roku punkty będą przyznawane za uzyskanie odpowiedniej docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa po realizacji biznesplanu:

2 punkty za wielkość od 12 do 16 tys. euro;

4 punkty za wielkość od 16 do 20 tys. euro;

5 punktów za wielkość powyżej 20 tys. euro;

za planowanie wdrożenia zmiany kierunku produkcji w gospodarstwie – 2 punkty;

podleganie ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie i nieprowadzenie w ciągu 12 miesięcy innej działalności gospodarczej – 2 punkty;

rodzaj planowanej produkcji – od 1 do 3 punktów;

kompleksowość biznesplanu – od 0,25 do 7 punktów;

wiek wnioskodawcy (do 41. roku życia) – 1 punkt

przyczynianie się do ochrony środowiska i zapobieganie zmianom klimatu, głównie przez odpowiedni udział zbóż w strukturze zasiewów czy stosowanie właściwego planu nawozowego – 1 punkt;

- Reklama -

udział w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów – 1 punkt;

działalność rolnicza polegająca na przetwarzaniu produktów – 2 punkty;

uczestnictwo lub zobowiązanie do uczestnictwa w systemach jakości –1 punkt;

uczestnictwo w systemach jakości dot. rolnictwa ekologicznego – 2 punkty;

udział w szkoleniach i korzystanie z usług doradczych – 1 punkt;

produkcja roślin wysokobiałkowych – 1 punkt.

Na co można przeznaczyć 60 tys. zł dotacji?

Środki z dotacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” można zatem przeznaczyć na:

przeprowadzenie inwestycji w środki trwałe (zakup maszyn, budowa/modernizacja budynków gospodarczych, zakup gruntów rolnych),

udział w szkoleniach lub korzystanie z usług doradczych,

udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,

realizację innych działań potrzebnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa.

Pomoc będzie przyznawana w wysokości 60 tys. zł i zostanie wypłacona w 2 ratach:

I rata wynosi 80% całkowitej wartości pomocy, czyli maksymalnie do 48 tys. zł. Będzie ona wypłacana po podpisaniu umowy z ARiMR.

II rata stanowiąca 20% całkowitej wartości pomocy, czyli do 12 tys. zł, rolnik otrzyma po realizacji biznesplanu.

Jakie zmiany w porównaniu do naboru 2017 roku?

Po wsparcie z „Restrukturyzacji małych gospodarstw” nie mogły dotychczas sięgać osoby ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie, ale na wniosek, czyli przeważnie osoby bezrobotne. Teraz to się zmieniło. O wsparcie będą mogli ubiegać się również rolnicy i małżonkowie rolników ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie na wniosek.

Ponadto, co jest bardzo ważne dla rolników podejmujących dodatkową pracę poza rolnictwem, skrócony został okres wymaganego ubezpieczenia w KRUS z 24 do 2 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Te osoby natomiast, które prowadziły oprócz gospodarstwa inną działalność gospodarczą, będą mogły sięgać po to wsparcie, jeśli nie miały firmy co najmniej od 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wcześniej okres ten wynosił również 24 miesiące.

W nowym rozporządzeniu określono także pojęcie inwestycji budowlanej, na którą można przeznaczyć środki z restrukturyzacji. Proponuje się, aby była to inwestycja polegająca na budowie, przebudowie, remoncie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej. Dodatkowo inwestycje takie będą uznane, jeśli zostały rozpoczęte najwcześniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE

Ul. Komorowskiego 3/3 Biłgoraj

Tel. 885-395-555, 535-296-701

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.