- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Rekordowy budżet powiatu biłgorajskiego

Radni powiatu przyjęli budżet na 2021 rok. Jak podkreślał starosta Andrzej Szarlip, jest to budżet proinwestycyjny i realny do zrealizowania.

W przyszłorocznym budżecie powiatu biłgorajskiego zapisano łącznie 60 mln zł na inwestycje. – Jest to budżet proinwestycyjny, ukierunkowany na różne potrzeby mieszkańców naszego powiatu, a z drugiej strony jest to budżet realny, który jesteśmy w stanie zrealizować jako samorząd powiatowy – twierdzi Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski. Przedstawił on główne założenia budżetu. Wyjaśnił, że budżet powiatu na rok 2021 był szczegółowo procedowany przez komisje stałe Rady Powiatu. Zakłada on po stronie dochodów wpływy budżetowe w wysokości 130 mln 949 tys. zł, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 134 mln 588 tys. zł. Budżet zakłada deficyt opiewający na kwotę 3,6 mln zł, który zostanie sfinansowany z kredytu.

Na realizację inwestycji i remontów drogowych na terenie powiatu zabezpieczono środki o łącznej kwocie prawie 20 mln zł – mówił. Do najważniejszych zadań planowanych w 2021 roku należą: “Przebudowa drogi powiatowej Zagroble – Czernięcin, Gilów – Teodorówka i Gródki – Zaporze – Czernięcin”; “Przebudowa drogi powiatowej nr 2948L od drogi wojewódzkiej 849 – Stanisławów i drogi powiatowej nr 2949L Krasnobród – Długi Kąt”; “Przebudowa drogi powiatowej nr 2956L Płusy – Babice i drogi powiatowej nr 2953L Babice – Susiec”; “Remont dróg powiatowych nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka, nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok”. Zadanie te są współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Władze powiatu do tego programu zgłosiły również następujące zadania: “Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród”; “Przebudowa drogi powiatowej nr 2908L Bononia – Wola Radzięcka”; “Przebudowę drogi powiatowej nr 2929L Dereźnia – Budziarze”.

Samorząd powiatu planuje również kontynuować “Program poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych”, tzw. program chodnikowy. Na ten cel w budżecie zapisano 800 tys. zł. Zabezpieczono również środki na przygotowanie dokumentacji projektowej pod kolejne zadania w zakresie przebudowy i remontów dróg powiatowych oraz na bieżące remonty dróg we współpracy z samorządami gminnymi. – Inwestycje drogowe są niezwykle ważne dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego, ale i dla nas jako ich przedstawicieli – mówił starosta.

- Reklama -

Andrzej Szarlip zaznaczył, że kolejna grupa wydatków “inwestycyjnych” skierowana jest na modernizację bazy i infrastruktury oświatowej. Do najważniejszych inwestycji w tym obszarze należą takie zadania jak: “Modernizacja i remont hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju”, przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju (opracowanie koncepcji i prace dokumentacyjne); “Budowa nowej i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej” (wykonanie dokumentacji technicznej); “Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynków hali sportowej i internatu oraz wewnętrzny kanał deszczowy wraz z dokumentacją techniczną”; “Przebudowy drogi pożarowej w ZSZiO w Biłgoraju”. Warto zaznaczyć, że projekt dotyczący przebudowy hali sportowej w ZSBiO w Biłgoraju uzyskał akceptację Ministerstwa Sportu. Dzięki temu inwestycja będzie z pewnością realizowana w 2021 roku.

Inne ważne zadania inwestycyjne to m.in. projekt “E-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”; przejęcie gruntów pod drogi powiatowe oraz wykup gruntów pod inwestycje; zakupy wyposażenia technicznego dla potrzeb Starostwa; przebudowa parkingu przy Starostwie; opłatomat dla Wydziału Geodezji; zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego dla potrzeb zasobu geodezyjnego; modernizacja i wymiana wind w Domach Pomocy Społecznej; zakupy inwestycyjne dla Komedy Powiatowej Policji (dofinansowanie samochodu z wideorejestratorem) i Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb KP PSP; wstępne prace dokumentacyjne związane z planowaną realizacją zadania pn. “Budowa Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 44 wraz z koncepcją i dokumentacją projektową”.

– Chciałbym podkreślić, że po wprowadzeniu do budżetu środków już pozyskanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych; Funduszu Dróg Samorządowych, PFRON, Budżetu Państwa, gmin i innych źródeł zewnętrznych wartość inwestycji realizowanych przez powiat w roku 2021 wyniesie ponad 60 mln zł. To kwota olbrzymia jak na nasz samorząd powiatowy. To będzie rekordowy budżet powiatu – podkreślał. Starosta prosił wszystkich radnych o współpracę w realizacji budżetu. Podziękował również za dotychczasową współpracę. – Rada pracuje zgodnie w sposób mądry i dopowiedziany – dodał

Radni jednogłośnie poparli budżet na 2021 rok.

 

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.