- Reklama -

Rehabilitują swoich absolwentów

W Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju, już drugi rok szkolny, realizowany jest pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”, który jest finansowany ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Beneficjentami tego programu są absolwenci Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Są to niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w innych placówkach aktywności dziennej. Dzięki programowi osoby te mają możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej oraz zawodowej.

– Celem programu jest zapewnienie im ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej – wyjaśnia Iwona Gmiterek, nauczyciel ZSS w Biłgoraju. – W ramach programu beneficjenci mają możliwość rozwijania umiejętności w ramach terapii zajęciowej, zajęć psychoedukacyjnych z zakresu umiejętności społecznych, korzystają z zajęć z zakresu usprawniania fizycznego oraz wsparcia psychologicznego – dodaje

Wsparcie psychologiczne dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika zajęć. Zajęcia są ukierunkowane na poprawę funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i poznawczego. Beneficjenci pracują nad koncentracją uwagi, pamięci, myślenia, zwiększaniem samodzielności w życiu codziennym, wzmacnianiem poczucia własnej wartości i akceptacji siebie. Zajęcia umożliwiają im ćwiczenie umiejętności odpowiedniego zachowania i komunikowania się w relacjach z drugim człowiekiem w różnych sytuacjach społecznych, w tym relacjach damsko – męskich, naukę radzenia sobie ze stresem, wyrażania różnych emocji, poprawę funkcjonowania w grupie.

- Reklama -

Zajęcia mają formę teoretyczno – warsztatową, z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy, opartych na doświadczeniu i angażujących całego człowieka wraz z jego uczuciami i przeżyciami. Wykorzystywane są elementy arteterapii, biblioterapii, treningi umiejętności komunikacyjnych, metody oparte na wielozmysłowej stymulacji i poznawaniu świata.

Uczestnicy zajęć na miarę możliwości są wdrażani do aktywności w życiu społecznym. Rozwijają swoje zdolności i talenty a przez to budują adekwatny obraz siebie, pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości. Występują podczas integracyjnych spotkań z uczniami szkoły oraz z szerszą społecznością lokalną. Nabywają umiejętności nawiązywania i podtrzymywania więzi i relacji z różnymi osobami, biorą aktywny udział w wycieczkach, wyjazdach i wyjściach. Mają możliwość odreagowania emocji i napięć w atmosferze wsparcia, zrozumienia i akceptacji oraz kształtowania prawidłowych wzorców zachowań, postawy optymizmu, zaangażowania i satysfakcji z podejmowanych i realizowanych działań.

Zajęcia są dla uczestników okazją do przeżywania wielu pozytywnych emocji, budowania relacji koleżeńskich i przyjacielskich w atmosferze zrozumienia, zaufania, i akceptacji oraz doświadczania radości z działania, niezbędnej każdemu człowiekowi do codziennego funkcjonowania.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.