- Reklama -

- Reklama -

Rehabilitacja 25 Plus w Zespole Szkół Specjalnych

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju od września 2020 roku realizuje trzecią edycję projektu "Rehabilitacja 25 Plus", który finansowany jest ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

- Reklama -

Głównym celem programu jest zapewnienie uczestnikom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie: przygotowania do życia w środowisku społecznym, utrzymania na miarę indywidualnych możliwości samodzielności i niezależności, a także aktywności zawodowej.

W projekcie uczestniczy grupa 8 osób, absolwentów Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczestnicy otrzymują przede wszystkim potrzebne wsparcie oraz aktywności, które pozytywnie wpływają na ich rozwój oraz zwiększają zakres możliwości w funkcjonowaniu psychofizycznym oraz społecznym. Wsparcie obejmuje:

zajęcia z psychologiem, które w zależności od potrzeb i możliwości uczestników obejmują: stymulację zmysłową, rozwijanie świadomości własnego ciała, zwiększanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych, naukę radzenia sobie z emocjami i stresem, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;

rozwijanie umiejętności w ramach terapii zajęciowej – sprzyjają zwiększaniu sprawności manualnej i intelektualnej oraz samodzielności i zaradności życiowej, umożliwiają rozwijanie zainteresowań i pasji oraz odreagowywanie napięć i emocji;

- Reklama -

zajęcia psychoedukacyjne z zakresu umiejętności społecznych, w tym ekonomicznych oraz aktywizacji zawodowej: umożliwiają nawiązywanie kontaktów z otoczeniem oraz rozwijanie zdolności komunikacyjnych, pomagają w przezwyciężeniu problemu niepełnosprawności, motywują, edukują, wspierają i wzmacniają poczucie własnej wartości jako osoby aktywnej i społecznie użytecznej

aktywizacja w sferze fizycznej, której celem jest rozwijanie aktywności ruchowej i podtrzymywanie sprawności funkcjonalnej, rozwój ruchowy, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, usprawnianie chodu, zapobieganie i przeciwdziałanie przykurczom, wadom postawy oraz dysfunkcjom narządów ruchu.

W ramach wsparcia świadczone są również usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne: pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej, rozwijanie samoobsługi (pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, spożywaniu posiłków, ubieraniu się itp.).

Podejmowane działania służą tworzeniu uczestnikom projektu możliwości pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie, rozwijaniu i wzmacnianiu nabytych wcześniej sprawności, umiejętności, zachęcaniu do aktywności i samodzielności życiowej.

 

Red.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.