- Reklama -

- Reklama -

Reforma oświaty w praktyce

Podczas spotkania analizowano projekty arkuszy organizacji pracy szkół na trzy najbliższe lata (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Dyrektorzy przedstawili szczegółowe projekty organizacji pracy swoich szkół w kolejnych trzech latach szkolnych. Obecni na spotkaniu dyrektorzy zobowiązali się do zatrudnienia w pierwszej kolejności obecnie pracujących nauczycieli ze szkół podległych samorządowi miasta Biłgoraj.

 Na podstawie informacji dyrektorów Anna Florkiewicz, inspektor oświaty, dokona analizy brakujących godzin oraz wolnych etatów i godzin nadliczbowych celem zapewnienia miejsc i godzin pracy dla nauczycieli przedmiotów, którzy nie znajdą zatrudnienia w swoich macierzystych szkołach.

 Dyrektorzy szkół zobowiązali się do poinformowania swoich nauczycieli, dla których zabraknie godzin, o konieczności podjęcia różnych form doskonalenia dających szansę na kontynuację zatrudnienia w innych przedmiotach. 

 Z wstępnej analizy przedstawionych projektów pracy szkół wynika, że w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 zatrudnienie znajdą nauczyciele obecnie pracujący w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta. Będzie się to jednak wiązało z koniecznością odchodzenia osób, które nabyły prawo do emerytury oraz osiągnięciem zakładanego poziomu rekrutacji dzieci i uczniów do grup „O” i klas pierwszych.

- Reklama -

 Dyrektorzy szkół będą porozumiewać się między sobą w celu systematycznego przechodzenia nauczycieli gimnazjów do szkół podstawowych. W najbliższych dwóch latach szkolnych będą kontynuować zatrudnienie dotychczasowi pracownicy administracji i obsługi w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący, a więc samorząd miasta Biłgoraj.

 Dyrektorzy szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 dołożą wszelkich starań, uwzględniając pierwszeństwo w zatrudnieniu dotychczasowych nauczycieli ze szkół podległych Miastu Biłgoraj.

Komunikat ten ma być przedstawiony nauczycielom i pracownikom szkół.

W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Urzędu Miasta: Anna Florkiewicz i Ewa Bździuch, oraz dyrektorzy szkół: Małgorzata Wójcik, Teresa Bogdanowicz-Bordzań, Jan Majewski, Maciej Buczek oraz Marian Kurzyna.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.