- Reklama -

- Reklama -

Realizacja Programu PL-BY-UA 2014-2020 w Gminie Księżpol

Gmina Księżpol realizuje dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu PL-BY-UA 2014-2020. Jednym z nich jest projekt pod nazwą „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i w mieście Czerwonograd na Ukrainie – poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej".

Gmina Księżpol jako beneficjent wiodący realizuje projekt “Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w Gminie Księżpol w Polsce i w mieście Czerwonograd na Ukrainie poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Wymogiem Programu jest realizacja projektu wspólnie z partnerem z Ukrainy lub (i) Białorusi. Zasadą programu jest, aby projekty były symetrycznew których podobne działania są prowadzone równolegle w krajach uczestniczących. Gmina Księżpol realizuje projekt wspólnie z Partnerem Ukraińskim – Radą Miasta Czerwonograd. W ramach projektu w Czerwonogradzie została zmodernizowana miejska oczyszczalnia ścieków wybudowana w 1971 roku i rozbudowana w latach 1976 i 1987.

Miasto Czerwonograd położone jest w obwodzie lwowskim, 30 km od przejścia granicznego w Dołhobyczowie. Czerwonograd to duża miejska aglomeracja przemysłowa z dominującym przemysłem przetwórczym i wydobywczym węgla kamiennego, liczy 68,3 tys. mieszkańców.

Ze względu na znaczne zużycie przestarzałych technologicznie urządzeń oczyszczalnia przestawała spełniać wymogi sanitarne i była energochłonna. Modernizacja oczyszczalni poprawiła parametry odprowadzanych ścieków do wymaganego poziomu. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni są odprowadzane do rzeki Bug, jakość odprowadzanych ścieków wpływa na czystość tej rzeki przepływającej również przez terytorium Polski.

Poniższe zdjęcia przedstawiają poprzedni stan oczyszczalni w Czerwonogradzie i po modernizacji w ramach projektu:

   

W gminie Księżpol projekt jest w końcowej fazie realizacji, została wybudowana sieć kanalizacyjna w miejscowościach Stare Króle, Markowicze Gliny, Cegielnia Markowicze o łącznej długości ponad 12 km. Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Księżpolu jest na etapie rozruchu technologicznego, zakończenie rozruchu jest planowane do końca kwietnia br., po osiągnięciu wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych rozpocznie się eksploatacja oczyszczalni.

 

 

 

- Reklama -

Wartość całego projektu  10 804 990,15 zł*

Wartość projektu po stronie gminy Księżpol  8 231 141,11 zł*

Dofinansowanie Unii Europejskiej dla gminy Księżpol  7 408 026,99 zł*

Udział własny gminy  823 114,12 zł*

Wartość projektu po stronie ukraińskiej  2 573 849,04 zł*

* przybliżona wartość, po przeliczeniu na podstawie kursu INFOREURO za miesiąc wrzesień 2018 r., gdy 1 EUR = 4,2882 PLN.

Nowe urządzenia Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Księżpolu

 

Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Za treść tego artykułu odpowiada wyłącznie gmina Księżpol, przy czym w żadnym przypadku nie może ona być interpretowana jako odzwierciedlająca stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.