- Reklama -

- Reklama -

Radni w obronie tytoniarzy

Radni gminy Obsza na sesji, która odbyła się 28 września, jednogłośnie podjęli uchwałę, w której zabiegają o interesy producentów tytoniu. 
"Z głębokim niepokojem obserwujemy coraz trudniejsze położenie rolników uprawiających tytoń na terenie województwa lubelskiego. Plantatorzy tytoniu z naszej gminy od lat sygnalizują nam problemy, z jakimi muszą się zmagać, ale przede wszystkim proszą o pomoc. Wielu z nich nie może uzyskać wynagrodzenia za tytoń dostarczony do punktów skupu zarówno w ostatnim roku, jak i w poprzednich latach. Dotyczy to przede wszystkim takich podmiotów skupujących jak FTK Sp. z o.o. z Krasnegostawu oraz Zrzeszenia Producentów Tytoniu POL-TABAC z Biłgoraja i jego kontrahenta LUXOR Sp. z o.o., wobec którego postępowania prowadzą organy celne oraz organy ścigania. Natomiast w tegorocznej kampanii tytoniowej kolejnym problemem jest nagminne zaniżanie taryfy wykupowej – dochodzi do sytuacji, kiedy pierwsza klasa tytoniu skupowana jest według warunków i stawek dla klasy trzeciej" – czytamy w apelu.
Samorządowcy nadmienili, że taki naganny sposób postępowania podmiotów skupujących tytoń powoduje, iż plantatorzy sprzedają wyprodukowany przez siebie surowiec z minimalnym zyskiem, a nawet poniżej kosztów produkcji. Przy czym niestety mają również problem z uzyskaniem zapłaty – do dnia dzisiejszego wielu z nich nie otrzymało wynagrodzenia za tytoń dostarczony skupującym jeszcze w 2014 r. Prowadzi to do zahamowania rozwoju tego sektora rolnictwa, a nawet do całkowitych likwidacji plantacji tytoniu i pozostawia plantatorów w bardzo trudnym położeniu finansowym.
"Wobec powyższego, w odpowiedzi na prośby plantatorów tytoniu z naszej gminy, zwracamy się o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku tytoniowym w województwie lubelskim, a zwłaszcza o pomoc w uzyskaniu przez plantatorów zapłaty za dostarczony tytoń, wyjaśnienie sprawy firmy LUXOR Sp. z o.o. oraz zapobieganie praktyce zaniżania taryfy wykupowej. Z uwagi na niezwykle trudne położenie plantatorów tytoniu, działania te są konieczne dla utrzymania i dalszego rozwoju przedmiotowego sektora rolnictwa" – pisali dalej samorządowcy z Obszy.
Treść uchwały została wysłana do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretarza  Stanu w Ministerstwie Finansów, Wojewody Lubelskiego, posłów i senatorów z naszego okręgu, do Krajowego Związku Plantatorów Tytoniu, Polskiego  Związek Plantatorów Tytoniu i Lubelska Izby Rolniczej.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.