- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Kontra wobec Biłgorajskiego Centrum Obsługi Inwestora

Projekt uchwały dotyczący przekazania 40 tys. zł Biłgorajskiemu Centrum Obsługi Inwestora nie był poddany pod głosowanie podczas ostatniej sesji Rady Miasta Biłgoraj, mimo że był pierwotnie w projektach uchwał. Radni mieli jednak wątpliwości i zdjęli punkt z porządku obrad.

Temat przekazania nowo powstałej spółce 40 tys. zł od początku wywołuje spore kontrowersje wśród radnych. Przypomnijmy, że spółka funkcjonuje od lutego 2019 roku. Jej wspólnikami jest Gmina Miasto Biłgoraj, Gmina Biłgoraj, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Głównym celem utworzenia i działania jest wspieranie podmiotów już istniejących oraz szeroko pojęta promocja gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego i całego regionu. Nowy podmiot ma współpracować z innymi instytucjami otoczenia biznesu (lokalnymi, regionalnymi i krajowymi).

Już podczas powoływania spółki planowano, że koszty jej działalności na początku będą pokrywane wniesionymi udziałami, a w okresie późniejszym z przychodów ze sprzedaży usług promocji miasta i gminy Biłgoraj, przedsiębiorstw oraz z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. To właśnie uchwałę dotyczącą wniesienia udziałów przez samorząd miasta radni wycofali z porządku obrad.

Wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad zaproponował radny Wojciech Gleń.

- Reklama -

Proponuję, aby go zdjąć z porządku obrad. Radni nie mają wystarczającej wiedzy na ten temat. Część materiałów otrzymaliśmy późno. Chcielibyśmy to dokładnie przeanalizować, bo temat jest poważny – mówił.

Większość radnych przychyliła się do tej propozycji.

Jak wynika z projektu uchwały, w minionym roku Spółka osiągnęła przychody w łącznej kwocie ponad 22 tys. zł, a jej koszty wyniosły łącznie ponad 96 tys. zł, w związku z czym Spółka poniosła stratę 73 tys. zł.

W 2019 roku Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora świadczyło usługi w zakresie promocji miasta i gminy Biłgoraj.

Warto zaznaczyć, że na mocy podjętej 16 grudnia 2019 roku uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BCOI Sp. z o.o. w sprawie dalszego istnienia Spółki wszyscy wspólnicy Spółki zobowiązali się do wniesienia dopłat w kwotach: Gmina Miasto Biłgoraj – 40 000 zł, Gmina Biłgoraj – 40 000 zł i Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna – 20 000 zł.

 

 

 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.