Radni nie zgadzają się na zmiany w Prawie Wyborczym

Sejm uchwalił zmiany w ordynacji wyborczej. Nie będzie już głosowania korespondencyjnego. Wprowadzona zostaje dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zacznie obowiązywać ona od listopada 2018 roku. Jednocześnie ich kadencję wydłużono do pięciu lat. Zniesione zostaje głosowanie korespondencyjne. Pozostają natomiast jednomandatowe okręgi wyborcze. 
Na wprowadzone zmiany nie zgadzają się niektórzy radni Sejmiku Wojewódzkiego województwa lubelskiego. Przyjęli oni stanowisko, w którym wyrażają swój sprzeciw. Za jego przyjęciem zagłosowało 16 radnych PO-PSL. Przeciwko było 4 radnych PiS. W obradach sejmiku wzięli udział samorządowcy z terenu województwa lubelskiego.
W dokumencie czytamy: "Sejmik Województwa Lubelskiego stanowczo sprzeciwia się przyjmowaniu zmian w prawie wyborczym w sposób niezapewniający poszanowanie zasad prawidłowej legislacji, bez zasięgnięcia opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz szerokiej debaty publicznej. Uważamy, że taki tryb prac nad prawem wyborczym zagraża prawidłowości procesu wyborczego i uczciwości ustalania wyników głosowania".
Radni sejmiku negatywnie ocenili "pozbawienie niezawisłych i bezstronnych sędziów nadzoru nad procesem wyborczym i oddanie kompetencji politycznym funkcjonariuszom, wyznaczanym bez żadnych istotnych kryteriów". Radni PO-PSL zauważyli, że "irracjonalne jest wprowadzanie odrębnych komisji wyborczych do prowadzenia głosowania i ustalenia wyników wyborów". Ich sprzeciw budzi także likwidacja głosowania korespondencyjnego. W stanowisku napisali, że pozbawi to osoby niepełnosprawne możliwości głosowania. 
Radnym koalicji PO-PSL nie podobają się także zmiany dotyczące kadencyjności. "Protestujemy również przeciwko ograniczaniu do dwóch kadencji biernego prawa wyborczego wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Uważamy, że narusza to zasadę wierności obywateli wobec prawa oraz zasadę równego dostępu do służby publicznej". Apelowali do Senatu o odrzucenie ustawy, a do prezydenta o jej niepodpisywanie.
Kto reprezentuje nasz powiat w Sejmiku Wojewódzkim? Zofia Woźnica (PO) z Biłgoraja, Jan Kowalik (PSL) z Różańca i pochodzący z Tarnogrodu Michał Mulawa (PiS).

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.