- Reklama -

Radni gminy Frampol obradowali

W poniedziałek 31 maja br. odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej we Frampolu (VII kadencji). Radni podjęli uchwał dotyczące m.in. pomocy finansowej Miastu Zamość na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt i udzieleniu Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi w Radzięcinie.

Obrady otworzył, przywitał radnych i uczestników, Przewodniczący Rady Miejskiej we Frampolu Wojciech Kowalik. Stwierdził prawomocność obrad: w obradach uczestniczyło 15 radnych. Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji radni przystąpili do składania interpelacji. Dotyczyły one głównie utrzymaniu porządku na poboczach dróg powiatowych i gminnych.

Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła pomocy finansowej Miastu Zamość na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. Jak wyjaśniała Agnieszka Korgul Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa, na ten cel przeznaczone jest 1200 zł. Radni przyjęli uchwałę podobnie jak kolejną, w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2911L Stefin-Kąty-Korytków”. Temat przybliżył Burmistrz Tadeusz Niedźwiecki. Na ten cel w projekcie uchwały zostało zapisane 299.000 zł. Radni przegłosowali uchwałę.

- Reklama -

Kolejne uchwały dotyczyły zmiany budżetu gminy na 2016 r. i wieloletniej prognozy finansowej. Kwestie finansowe zreferował Skarbnik Gminy Tomasz Kurasiewicz. Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu wyniosą 19 457 629,17 zł, natomiast wydatki 20 043 730,10 zł.

Ostatnie punkty obrad dotyczyły odpowiedzi na interpelacje radnych oraz informacji i pracy Burmistrza między sesjami. Jak mówił Burmistrz Tadeusz Niedźwiecki wszystkie uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały skierowane do realizacji. Kończy się termin podpisywania umów użyczenia z mieszkańcami Gminy Frampol, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie związanym z instalacjami solarnymi, fotowoltaicznymi i kotłami c.o. Ponadto wniosek na przebudowę boiska KS „Włókniarz” Frampol uzyskał dotację w wysokości 195.000 zł. W czerwcu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji. Zakończona została budowa pochylni przy ośrodku zdrowia. Do 15 czerwca ma zostać wykonana posadzka w budynku OSP KSRG Frampol. Opracowywany jest plan przestrzenny pod elektrownie wiatrowe. W najbliższym czasie odbędą się konsultacje społeczne. Cały czas trwają prace przy inwestycjach w ramach funduszy sołeckich, do niektórych zostali wybrani wykonawcy. Jak poinformował Burmistrz w wyniku konsultacji społecznych podczas przebudowy drogi krajowej nr 74 zostanie uwzględnione ponad 90% wniosków zgłoszonych przez mieszkańców. Burmistrz poinformował m.in. o planach zakupu kruszywa na utwardzenie dróg gminnych, pracach przy programie 500+ oraz zbliżającym się terminie składania wniosków w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”.

UM FRAMPOL

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.