- Reklama -

Radio Maryja i Telewizja Trwam w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

W poniedziałkowe popołudnie przedstawiciele Kół Radia Maryja spotkali się z ojcem Dariuszem Drążkiem z Torunia. Ojciec wyraził swoją radość ze spotkania w Biłgoraju, opowiadał o dziełach Radia Maryja i Telewizji Trwam, o votum wdzięczności Bogu – nowym kościele pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, i przygotowaniach do konsekracji, która odbędzie się 18 maja, w rocznicę urodzin Wielkiego Polaka.

Wprowadzeniem w tematykę objawień św. Marii Magdaleny w Puszczy Solskiej był spektakl przygotowany przez młodzież Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju oraz zespół młodzieżowy działający przy parafii. Autorką scenariusza i reżyserką przedstawienia „Łaska spłynęła na nas… o cudach za wstawiennictwem św. Marii Magdaleny” jest nauczycielka języka polskiego Ewa Byra. Spektakl współtworzyli nauczyciel języka angielskiego Witold Pluta i Aleksandra Derylak, szefowa młodzieżowego zespołu.

Historię objawień św. Marii Magdaleny i historię miejsca przybliżył zebranym proboszcz parafii i dziekan Dekanatu Biłgoraj Południe ks. kan. Witold Batycki. – Znajdujemy się w szczególnym miejscu, jak czytamy w kronikach, miejscu, które zostało wybrane i upodobane przez samego Boga, wytknięte palcem jego wszechmocnej ręki na skarbnicę łask dla wiernego ludu. Według kroniki klasztornej wszystko zaczęło się jeszcze w 1603 roku od usłyszenia dźwięków dwóch dzwonów przez pastuszków przebywających na niewielkiej górce pod Biłgorajem w tzw. Puszczy Solskiej. Odtąd okoliczna ludność zaczęła powoli nawiedzać to miejsce, ale na dalsze cuda wszyscy musieli jeszcze troszeczkę poczekać – mówił ks. kan. Witold Batycki. W 1615 roku, czyli w ubiegłym roku minęła 400. rocznica tych wydarzeń. Pewien mieszkaniec pobliskiej Soli, bartnik, usłyszał tutaj następujące orędzie: Idź, człowiecze, opowiedz o tym świętym miejscu, aby miano je we czci i by oddawano tu chwałę Bogu i św. Marii Magdalenie. – Wówczas zarządca Soli wystawił  w tym miejscu z mieszkańcami krzyż, a żyjący w pobliżu pustelnik Wojciech zbudował pierwszą kaplicę, co zostało odnotowane później w kronice klasztornej. Około 1624 r. zostali na to niezwykłe miejsce sprowadzeni przez ordynata Zamoyskiego zakonnicy Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, zwanych franciszkanami. Pracowali na tej ziemi aż do kasaty zakonu, a za udział i popieranie zrywów narodowych i ostatniego, jakim było powstanie styczniowe, wielu z nich musiało opuścić klasztor, zostali internowani. Wielu z nich spoczywa tutaj na wzgórzu na cmentarzu przyklasztornym. Tak rozpoczął się wielki kult naszej patronki potwierdzony wieloma znakami, cudami, początkowo związany z niewielką kapliczką z cudownym obrazem św. Marii Magdaleny oraz znajdującą się wewnątrz kapliczki kamienną studnią z cudowną wodą. Od tego czasu św. Maria Magdalena przyciągała w to miejsce pielgrzymów pątników z okolicznych miejscowości – tak ksiądz proboszcz Witold Batycki przybliżał słuchaczom i telewidzom historię prawdopodobnie jedynego na świecie miejsca objawień św. Marii Magdaleny.

Przed Eucharystią ojciec Dariusz Drążek podkreślił, że na tej pięknej ziemi zamojsko-lubaczowskiej miały miejsce objawienia Najświętszej Maryi Panny, św. Antoniego, św. Stanisława, św. Marii Magdaleny. – Szczególna ziemia – mówił, zaznaczając, że jest wybrana przez Pana Boga i robi ogromne wrażenie, jak Pan Bóg chce przez tę ziemię przemawiać.

Ojciec Dariusz podkreślał, że te spotkania są po to, żeby pokazać, jak piękny jest Kościół nie tylko materialny, ale także piękny jest duchowością, różnorodnością poszczególnych terenów.

Koncelebrowanej Mszy św. w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam przewodniczył ks. bp senior Jan Śrutwa. Wśród celebransów byli o. Dariusz Drążek, ks. prof. Tadeusz Guz, kanclerz ks. Michał Maciołek, ks. kan. Witold Batycki. Kazanie wygłosił ks. bp prof. Jan Śrutwa.

- Reklama -

– Z przeczytanej Ewangelii wynika, że ciągle przeżywamy czas wielkanocny. Oto Maria Magdalena szuka Pana Jezusa, a potem, kiedy stwierdziła, że On zmartwychwstał, stała się piastunką Jego Zmartwychwstania, głosicielką Chrystusa, który jest Życiem i Zmartwychwstaniem naszym. Na tym tle wielkanocnym przeżywamy także 1050-lecie Chrztu Polski, wspominamy księcia Mieszka i jego małżonkę Dobrawę i tych wszystkich, którzy wtedy zaprosili Pana Jezusa na naszą ziemię. Ojciec święty Jan Paweł II kiedyś, wykładając ten tekst, dodał, że zaprosili wtedy także Polacy do siebie Matkę Jezusową. A my tutaj w świątyni Marii Magdaleny śmiało możemy powiedzieć, że zaprosili także Polacy w X wieku do siebie św. Marię Magdalenę, bo czczona była w Kościele od początku jego dziejów. Święta Maria Magdalena, jak to zauważyliśmy z tych recytacji młodzieżowych przed Mszą św., w szczególny sposób wyróżniła tę ziemię, gdzie w tej chwili jesteśmy, Ziemię Biłgorajską. Były objawienia przed 400 laty, ona stąpała po tej ziemi, ona tę ziemię uświęciła. Tutejsi ludzie dostąpili łaski spotkania i rozpoznania świętej Marii Magdaleny. Pokochała tę ziemię, pokochała, bo widzimy pewne znaki. Ewangelia znajduje tutaj ciągle posłuch, tu na Ziemi Biłgorajskiej. Liczne kościoły, te kaplice dojazdowe, niezliczone figurki przydrożne, kapliczki leśne, gdzie, jak kombatanci pamiętają, niejeden człowiek uratował życie – mówił ks. biskup, zauważając że te znaki wiary na biłgorajskiej ziemi występują częściej niż gdzie indziej. – Święta Maria Magdalena przez te cztery wieki nauczyła także tutejszy lud miłowania tej ziemi – podkreślał ks. biskup i mówił o licznych powołaniach, ofiarności i patriotyzmie franciszkanów i księży diecezjalnych dawniej i obecnie. – Kiedy przyszedł jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, my też mówimy za Maria Konopnicką: „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…” – o miłości do ziemi ojczystej mówił ks. biskup, ubolewając na widok takich, co w Polsce dzisiaj żyją, lecz Polski nie kochają, zwłaszcza takich, którzy usta mają pełne demokracji, a serca ich pozostają dla Ojczyzny zimne jak głaz. – Maria Magdalena pokochała tę ziemię, biłgorajską ziemię. Kiedyś szukała Pana Jezusa i znalazła Go. Dzięki temu do Polski przybyła. Kiedy obchodzimy jubileusz 1050-lecia Chrztu naszej Ojczyzny, pamiętajmy o jednym, tak jak Magdalena najpierw szukajmy Jezusa, a z całą pewnością znajdziemy także Ojczyznę tę na ziemi i, daj Panie Boże, w niebie wysokim – dodał na zakończenie ks. bp Jan Śrutwa.

Przed błogosławieństwem zadzwonił założyciel i dyrektor Radia Maryja ks. dr Tadeusz Rydzyk. Pozdrawiał i dziękował wszystkim za wszelkie dobro, a przede wszystkim ks. biskupowi Janowi Śrutwie i ks. dziekanowi Witoldowi Batyckiemu. Chwalił pobożność i organizację spotkań opłatkowych.

Uroczystość uświetnił chór parafialny pod dyrekcją organisty Ireneusza Pietrzniaka.

Na tej wyjątkowej uroczystości w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju obecne były Koła Przyjaciół Radia Maryja w Lublinie, Krasnobrodzie, Zamościu, Kocudzy, Tarnogrodzie, Janowie Lubelskim, Rudniku nad Sanem, Tomaszowie Lubelskim, Komarowie, Modliborzycach, Obszy, Łukowej, Biuro Radia Maryja przy par. pw. św. Jerzego w Biłgoraju. Przybyły też delegacje z parafii w Biszczy i Soli, harcerze z Soli, Szwadron Kawalerii im. 3. Pułku Ułanów Śląskich w Biszczy, członkowie koła historycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu, Zespoły Śpiewacze z Korczowa i Okrągłego, Dereźni, Rudy Solskiej w regionalnych strojach. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili senator Jerzy Chróścikowski, poseł Sławomir Zawiślak, poseł Piotr Olszówka, przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Maria Gryz, poczty sztandarowe, delegacje samorządowe. Strażacy OSP z terenu parafii pilnowali porządku.

Tradycyjnie po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek do Auli Franciszkańskiej. Tam w imieniu starosty biłgorajskiego Mariana Tokarskiego wręczane też były upominki (wydawnictwa książkowe i lokalne monety), a w imieniu Koła Przyjaciół Radia Maryja przy par. pw. św. Marii Magdaleny biłgorajskie sita, pieróg biłgorajski i film „Ksiądz Jan Mróz – Kapłan Niezłomny”.

O godz. 21.30 na plebanii rozpoczęły się „Rozmowy niedokończone” transmitowane przez katolickie media. Udział w nich wzięli ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, ks. kan. Witold Batycki – dziekan i proboszcz parafii, Marian Kurzyna – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju, Stanisław Schodziński – przewodniczący Biłgorajskiego Zespołu Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.