- Reklama -

Rada za budżetem

Dokończenie budowy kanalizacji, przebudowa oczyszczani ścieków, rozpoczęcie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i przebudowy drogi powiatowej. To najważniejsze plany inwestycyjne Gminy Obsza na 2020 rok, zawarte w uchwale budżetowej, którą radni przyjęli jednogłośnie w poniedziałek 30 grudnia.

Przyszłoroczny budżet zakłada prawie 23 miliony 990 tysięcy dochodów i wydatki na poziomie około 25 milionów 870 tysięcy, w tym prawie 7 milionów 260 tysięcy złotych na inwestycje. Pieniądze te będą wykorzystane przede wszystkim na realizację zadań, które będą współfinansowane że środków unijnych i krajowych – mówi wójt gminy Obsza Andrzej Placek.

Do najważniejszych zalicza dokończenie budowy kanalizacji w Babicach, na którą rada gminy zabezpieczyła w budżecie ponad 4 miliony 980 tysięcy złotych. Większość kosztów samorząd pokryje dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

- Reklama -

Korzystając z tego samego źródła Gmina Obsza planuje w przyszłym roku przebudowę oczyszczalni ścieków w Zamchu. Na ten cel w budżecie jest prawie 1 milion 130 tysięcy, w tym większość stanowi dotacja z RPO WL. W 2020 roku rozpocznie się również termomodernizacja budynków szkolnych w Babicach, Zamchu i Obszy oraz miejscowego urzędu gminy. Szacuje się, że realizacja inwestycji rozłożonej na trzy lata może kosztować około 5 milionów 840 tysięcy złotych, z czego w przyszłym roku gmina zamierza wydać na ten cel ponad 300 tysięcy. Na to zadanie samorząd również pozyskał dofinansowanie z RPO WL.

Razem z Powiatem Biłgorajskim Gmina Obsza rozpocznie w 2020 roku przebudowę drogi powiatowej w Babicach wraz z budową chodnika. W planie przyszłorocznych wydatków na ten cel radni zapisali prawie 790 tysięcy złotych, a cała inwestycja, rozłożona na dwa lata, może kosztować około 1 miliona 650 tysięcy złotych. Połowę środków samorządy otrzymają z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a resztę  (po 25 procent) mają zapewnić we własnym zakresie. Ważną pozycję w planie wydatków na przyszły rok stanowią koszty prowadzenia placówek oświatowych. W przypadku Gminy Obsza będą one sięgać około 6 milionów 830 tysięcy złotych, z czego niewiele ponad 4 miliony stanowi subwencja oświatowa, a resztę samorząd musi wyłożyć z własnego budżetu.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.