Rada poparła starostę

W środę 19 czerwca odbyła się sesja Rady Powiatu, podczas której radni głosowali nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje Rady Powiatu. Podczas głosowania radni jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu.

Najistotniejsze założenia budżetu powiatu, zestawienie wydatków oraz inwestycji wraz ze stopniem ich realizacji:

Powiat biłgorajski w 2018 roku osiągnął dochody w wysokości ponad 111 mln zł, natomiast wydatki wyniosły 118 mln 148 tys. zł, co oznacza zamknięcie roku deficytem w wysokości ponad 7 mln zł. Powiat w 2018 roku zaciągnął kredyt bankowy w kwocie 6 mln 985 tys. zł na cele inwestycyjne i spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku wyniosło 19 mln 176 tys. zł, co stanowiło 17,27% dochodów powiatu.

W 2018 roku na inwestycje w rozwój infrastruktury powiatowej wydatkowano kwotę 28 mln 644 tys. zł, czyli ponad 24% budżetu powiatu, większość prowadzonych przez powiat inwestycji, na które przeznaczono 95% środków, dotyczyła nakładów na rozwój infrastruktury drogowej oraz bazy oświatowej głównie w obszarze szkolnictwa zawodowego.

Powiat w ubiegłym roku zrealizował wiele zadań, rozwijając istniejącą infrastrukturę drogową, poprawiając istniejącą bazę oświatową czy bazę techniczną jednostek powiatowych, prowadził wiele projektów skierowanych do uczniów szkół powiatowych. Kilka projektów takich jak: termomodernizacja obiektów oświatowych i obiektów domów pomocy społecznej, modernizacja warsztatów szkolnych, cyfryzacja zasobu geodezyjnego czy projekty edukacyjne w szkołach będą kontynuowane także w roku bieżącym.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.