- Reklama -

Rada Osiedla Nadstawna obradowała

Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze Rad Osiedli w Biłgoraju. W czwartek, 5 marca, odbyło się zebranie Rady Osiedla Nadstawna.

W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady Osiedla oraz mieszkańcy. Obecny był burmistrz Janusz Rosłan oraz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej “Łada”. Sprawozdanie za miniony rok przedstawiała Dorota Bernaś, przewodnicząca. Zaznaczyła, że Rada wnioskowała w kilkunastu sprawach. Część z nich udało się zrealizować, a niektórych nie.

Rada Osiedla wnioskowała w następujących sprawach:

 1. Usunięcie drzew z parkingu przy bloku nr 56 na ul. Nadstawnej – częściowo zrealizowane z uwagi na podzielone opinie mieszkańców.
 2. Dostosowanie krawężnika na przejściu dla pieszych przy ul. Nadstawnej 56 od ul. Knappa dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych – zrealizowane.
 3. Usunięcie starego słupa oświetleniowego znajdującego się przy sklepie Firmowym Piekarnia i Cukiernia Kotowski przy ul. Nadstawnej – zrealizowane.
 4. Prośba o przeniesienie tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie budowy Centrum Usług Społecznych i postawienie  jej poza terenem budowy – zrealizowane.
 5. Poprawienie zapadającej się studzienki na ul. B. Joselewicza – zrealizowane.
 6. Naprawienie chodnika przy ul. Nadstawnej 14 – zrealizowane po interpelacji Radnej Krystyny Różanieckiej
 7. Zadbanie o porządek w Dolinie Białej Łady- częściowo zrealizowany dzięki inicjatywie Biłgoraj EKO Challenge oraz przy współudziale i wsparciu mieszkańców miasta, Rady Osiedla, Straży Pożarnej, Koła PZW OSA Biłgoraj, PGK, UM.
 8. Nasadzenie krzewów róży okrywkowej przy ulicy Nadstawnej z gatunku Rosa Short track – zrealizowane dzięki staraniom Radnej Krystyny Różanieckiej  (niestety zdarzyły się przypadki niszczenia nasadzeń przez nieodpowiedzialnych kierowców). W celu ochrony krzewów, po interpelacji Radnej Krystyny Różanieckiej ustawiono 2 słupki ostrzegawcze.
 9. Wybudowanie dodatkowego wejścia na nowy Plac Targowy od strony rzeki – niezrealizowane.
 10. Wybudowanie zatoki parkingowej na ul. Nadstawnej nr 9 (wniosek składany od 2012 r.) – niezrealizowane
 11. Wybudowanie chodników po obydwu stronach ul. Nadstawnej, na odcinku ul. W. Wasilewskiej do Zagrody Sitarskiej – niezrealizowane
 12. Wybudowanie trzech wyniesionych przejść dla pieszych z kostki na ul. Nadstawnej – niezrealizowane.
 13. Ustawienie znaku „zakaz postoju” przy ul. Nadstawnej 8 – niezrealizowane – wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd Ruchu w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.
 14. Ustawienie znaku „zakaz postoju” przy ul. B. Joselewicza (przy bloku 30 A) – znak ustawiono w niewłaściwym miejscu – nie spełnia zamierzonego celu. W realizacji zadania pomogła Radna Krystyna Różaniecka.
 15. Ustawienie znaku informującego „Miasteczko Trzech Kultur” – niezrealizowane.

Dodatkowo skierowane było pismo do Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju z prośbą o zwiększenie patroli w godzinach wieczornych i nocnych na palcu zabaw „Łączymy Pokolenia – siłownia dla dzieci i dorosłych”. Na placu zabaw zostały powieszone tabliczki informujące o godzinach otwarcia. Na skarpie przy placu zasadzono krzewy ozdobne, oraz zakupiono z funduszu Rady Osiedla siatkę do kosza łańcuchową – mówiła przewodnicząca Dorota Bernaś.  Dodała, że pomimo monitoringu i wielokrotnych patroli policji na placu dochodzi do dewastacji, uszkodzeń ogrodzenia, zaśmiecania.

Przewodnicząca podkreślała, że wielokrotnie były zgłaszane przypadki niewłaściwego parkowania na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na ulicach osiedla.

W 2019 roku zgłaszane były wnioski do Budżetu Obywatelskiego do realizacji na rok 2020. Rada Osiedla wsparła finansowo przez zakup trzech banerów reklamujących jeden z projektów „Lodowisko dla wszystkich – sprzęt do nauki i bezpłatna wypożyczalnia łyżew” przy szkole Podstawowej Nr 5. – Niestety nie udało się wygrać kolejnego projektu, nie mniej Rada Osiedla pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w pomoc, oraz za oddane głosy – mówiła.

Dorota Bernaś złożyła również podziękowania mieszkańcom, Radny Osiedla, jak również władzom miasta. – Zarząd Osiedla „Nadstawna” pragnie podziękować samorządom i ich przedstawicielom za pomoc w realizacji składanych wniosków. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Biłgoraj, Staroście Powiatu Biłgorajskiego, Radnej Miasta, Policji, Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej  „Łada”, Straży Miejskiej, Miejskiej Służbie Drogowej za wszelkie wsparcie i poświęcony czas na rzecz naszego osiedla – dodała.

- Reklama -

Przypomnijmy, że zastępcą przewodniczącej Rady Osiedla “Nadstawna” jest Edward Porzuć. Członkami Rady Osiedla są: Piotr Małysza, Małgorzata Zawadzka, Krystyna Swatowska, Litkowiec Krystyna, Krystyna Różaniecka, Ryszard Niespodziewański, Leszek Grabowski, Dariusz Bernaś, Łukasz Małysza, Stanisław Bubiłek, Bożena Palikot.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RAD OSIEDLOWYCH:

9 marca  2020 r. o godz. 1800 w sali narad Urzędu Miasta Biłgoraja (pierwsze piętro pok. nr. 10), Plac Wolności 16, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla “Śródmieście”.

10 marca  2020 r. o godz. 1800 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Biłgoraju, ul. Polna 3, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla “Różnówka”.

11 marca  2020 r. o godz. 1800 w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Biłgoraju, Al. 400 Lecia 54, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla “Sitarska Kępy”.

red.

 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.