- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu biłgorajskiego w 2017 roku

- Reklama -

 Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu biłgorajskiego w 2017 roku. Punkty otwarte są w dni robocze:Miasto Biłgoraj – biuro porad prawnych działa w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ul. Sikorskiego 3) w pokoju nr 11. Biuro czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30.  

Gmina Aleksandrów – w poniedziałki w godz. 7:30-11:30 w budynku urzędu gminy. 

W styczniu w dniach 9, 16, 23; luty 6, 13, 20, 27; marzec 6, 13, 20, 27; kwiecień 3, 10, 24; maj 8, 15, 22, 29; czerwiec 5, 12, 19, 26; lipiec 10, 17, 24; sierpień 7, 14, 21; wrzesień 11, 18, 25; październik 9, 16, 23, 30; listopad 6, 13, 20, 27; grudzień 4, 11, 18. Gmina Biłgoraj – w środy w godz. 7:30- 11:30 w budynku urzędu gminy. W styczniu w dniach 11, 18, 25; luty 8, 15, 22, marzec 8, 15, 22, 29, kwiecień 5, 12, 19, 26; maj 10, 17, 24; czerwiec 7, 14, 21, 28; lipiec 12, 19, 26; sierpień 9, 16, 23; wrzesień 6, 13, 20, 27; październik 11, 18, 25; listopad 8, 15, 22, 29; grudzień 6, 13, 20, 27. Gmina Biszcza – we wtorki w godz. 7:30-11:30 w budynku gminnego ośrodka kultury. W styczniu w dniach 10, 17, 24, 31; luty 7, 14, 21, 28; marzec 14, 21, 28; kwiecień 11, 18, 25; maj 9, 16, 23, 30; czerwiec 13, 20, 27; lipiec 11, 18, 25; sierpień 8, 22, 29; wrzesień 5, 12, 19, 26; październik 10, 17, 24, 31; listopad 7, 14, 21, 28; grudzień 5, 12, 19; Gmina Frampol – w piątki w godz. 7:30-11:30 w budynku urzędu gminy (ul. Zamojska 13). W styczniu w dniach 13, 20, 27; luty 10, 17, 24; marzec 10, 17, 24, 31; kwiecień 7, 14, 21, 28; maj 5, 12, 19, 26; czerwiec 9, 16, 23, 30; lipiec 7, 14, 21; sierpień 11, 18, 25; wrzesień 8, 15, 22, 29; październik 6, 13, 20, 27; listopad 10, 17, 24, grudzień 8, 15, 22. Gmina Goraj – w piątki w godz. 7:30-11:30 w budynku urzędu gminy. W styczniu w dniach 13, 20, 27; luty 10, 17, 24; marzec 10, 17, 24, 31; kwiecień 7, 14, 21, 28; maj 5, 12, 19, 26; czerwiec 9, 16, 23, 30; lipiec 7, 14, 21; sierpień 11, 18, 25; wrzesień 8, 15, 22, 29; październik 6, 13, 20, 27; listopad 10, 17, 24; grudzień 8, 15, 22. Gmina Józefów – w poniedziałki w godz. 12-16 w budynku świetlicy środowiskowej (przy szkole podstawowej (ul. Górnicza 21A)). W styczniu w dniach 9, 16, 23, luty 6, 13, 20, 27; marzec 6, 13, 20, 27; kwiecień 10, 24; maj 8, 15, 22, 29; czerwiec 5, 12, 19, 26; lipiec 10, 17, 24; sierpień 7, 14, 21; wrzesień 11, 18, 25; październik 9, 16, 23, 30; listopad 6, 13, 20, 27; grudzień 4, 11, 18. Gmina Księżpol – we wtorki w godz. 7:30-11:30 w budynku gminnego ośrodka kultury. W styczniu w dniach 10, 17, 24, 31; luty 7, 14, 21, 28; marzec 14, 21, 28; kwiecień 11, 18, 25; maj 9, 16, 23, 30; czerwiec 13, 20, 27; lipiec 11, 18, 25; sierpień 8, 22, 29; wrzesień 5, 12, 19, 26; październik 10, 17, 24, 31; listopad 7, 14, 21, 28; grudzień 5, 12, 19.  Gmina Łukowa – w czwartki w godz. 7:30-11:30 w budynku gminnego ośrodka kultury. W styczniu w dniach 5, 12, 19, 26; luty 9, 16, 23; marzec 9, 16, 23, 30; kwiecień 6, 13, 20; maj 11, 18, 25; czerwiec 8, 22, 29; lipiec 6, 13, 20, 27; sierpień 10, 17, 24; wrzesień 7, 14, 21, 28; październik 5, 12, 19, 26; listopad 9, 16, 23, 30; grudzień 7, 14, 21. Gmina Obsza – w piątki w godz. 11:30-15:30 w budynku urzędu gminy. W styczniu w dniach 13, 20; luty 10, 17, 24; marzec 10, 17, 24, 31; kwiecień 7, 14, 21, 28; maj 5, 12, 19, 26; czerwiec 9, 16, 23, 30; lipiec 7, 14, 21; sierpień 11, 18, 25; wrzesień 8, 15, 22, 29; październik 6, 13, 20, 27; listopad 10, 17, 24; grudzień 8, 15, 22. Gmina Potok Górny – w środy w godz. 7:30 – 11:30 w budynku gminnego ośrodka kultury. W styczniu w dniach 11, 18, 25; luty 8, 15, 22; marzec 8, 15, 22, 29; kwiecień 5, 12, 19, 26; maj 10, 17, 24; czerwiec 7, 14, 21, 28; lipiec 12, 19, 26; sierpień 9, 16, 23; wrzesień 6, 13, 20, 27; październik 11, 18, 25; listopad 8, 15, 22, 29; grudzień 6, 13, 20, 27. Gmina Tarnogród – w poniedziałki w godz. 7:30-11:30 w budynku urzędu gminy. W styczniu w dniach 9, 16, 23; luty 6, 13, 20, 27; marzec 6, 13, 20, 27; kwiecień 3, 10, 24; maj 8, 15, 22, 29; czerwiec 5, 12, 19, 26; lipiec 10, 17, 24; sierpień 7, 14, 21; wrzesień 11, 18, 25; październik 9, 16, 23, 30; listopad 6, 13, 20, 27; grudzień 4, 11, 18. Gmina Tereszpol – w czwartki w godz. 7:30-11:30 w budynku urzędu gminy. W styczniu w dniach 5, 12, 19, 26; luty 9, 16, 23; marzec 9, 16, 23, 30; kwiecień 6, 13, 20; maj 11, 18, 25; czerwiec 8, 22, 29; lipiec 6, 13, 20, 27; sierpień 10, 17, 24; wrzesień 7, 14, 21, 28; październik 5, 12, 19, 26; listopad 9, 16, 23, 30; grudzień 7, 14, 21.  Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:  a. młodzież do 26. roku życia,   b. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,   c. seniorzy po ukończeniu 65 lat,   d. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,   e. kombatanci,   f. weterani,   g. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.