PUCHAR STAROSTY BIŁGORAJSKIEGO

R E G U L A M I N 
PUCHARU STAROSTY BIŁGORAJSKIEGO XXVI OTWARTYCH OKRĘGOWYCH MISTRZOSTW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SENIORÓW ELIMINACJE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO 
 1. Organizator : Starostwo Powiatu Biłgorajskiego Wójt Gminy Księżpol GKS Relax Księżpol 
 2. Cel turnieju: – wyłonienie dwóch drużyn do finału Okręgowego ZOZPN, – popularyzacja piłki nożnej, – konfrontacja zespołów, – integracja środowiska piłkarskiego w powiecie biłgorajskim. 
 3. Miejsce i termin : Księżpol Zespół Szkół; 27 stycznia (sobota) 2018 r. godz. 10:00 W przypadku zgłoszenia większej ilości zespołów przewidziano finał eliminacji w dniu 03 lutego 2018 r. (sobota). Udział w ewentualnym finale eliminacji w kwocie wpisowego. Ostateczny termin zgłaszania drużyn upływa dnia 23 stycznia 2018 r. (wtorek) Zgłoszenia prosimy kierować na emailem: zozpn@wp.pl, lub do Prezesa GKS Relax Księżpol Stanisława Kuczmy tel. 606-104-334, który udziela również bliższych informacji. W dniu 25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 w biurze ZOZPN odbędzie się losowanie grup eliminacyjnych. Zapraszamy do udziału w losowaniu.  
4. Miejsce i termin turnieju finałowego Okręgowego : Zespoły zostaną powiadomione oddzielnym komunikatem. 
 5. Uczestnictwo : W turnieju uczestniczą zespoły zgłoszone w ZOZPN, oraz niezgłoszone. W zespołach zgłoszonych w ZOZPN muszą występować tylko i wyłącznie zawodnicy zarejestrowani w swoim klubie w sezonie 2017/2018; wyjątek: gdy drużyna testuje nowych zawodników ( maksymalnie dwóch, którzy występują tylko w jednym klubie ). W zespołach niezgłoszonych w ZOZPN muszą występować zawodnicy niezarejestrowani na sezon 2017/2018 r. w ZOZPN. Nie ma obowiązku grania młodzieżowców. Zawodnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Jeżeli klub wystawi więcej niż dwa zespoły, to wszyscy zawodnicy grają w swoich drużynach do końca Mistrzostw. Klub, który potwierdzi uczestnictwo, a nie stawi się na turniej bez uzasadnionych przyczyn nie zostanie dopuszczony do Mistrzostw w roku następnym. W Finale Okręgowym biorą udział finaliści turniejów powiatowych.
 6. System rozgrywek : Zostanie podany na odprawie technicznej i będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. Czas gry ( również uzależniony od ilości uczestników ) będzie wynosił 1 x 15` ciągłej gry bez zmiany stron. Ostateczny czas gry zależy od organizatora. Do Finału Okręgowego awansują po dwa zespoły z powiatu. Zawody będą rozgrywane piłką do gry na hali (niskoodbijająca się). 
 7. Zgłoszenia : Zespoły przystępujące do turnieju muszą posiadać zbiorczą listę potwierdzoną przez lekarza ( jest to jednym z warunków dopuszczenia do turnieju, ewentualnie aktualne karty zdrowia ). Lista wraz z badaniami musi być dostarczona przed turniejem do Organizatora. 
 8. Sprawy finansowe : Koszty organizacyjne pokrywa Organizator. Drużyny przyjeżdżają na własny koszt. Obowiązuje wpisowe dla zespołów zrzeszonych w ZOZPN w wysokości 150 zł. Drugi zespół z tego samego klubu wpisowe 100 zł. Dla zespołów niezgłoszonych w ZOZPN obowiązuje wpisowe 150 zł od zespołu. Wpisowe dotyczy tylko eliminacji w rejonach. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wpłata gotówkowa wpisowego do przedstawiciela Organizatora przed rozpoczęciem turnieju. Drużyny będą miały wodę mineralną. W dniu ewentualnego finału powiatowego przewidziano posiłek dla uczestniczących zespołów. 
9. Ubezpieczenia : Kluby ubezpieczają drużyny od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie hali. 10. Nagrody : W kwalifikacjach za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymują puchary i dyplomy. Prowadzona będzie również klasyfikacja na króla strzelców, najlepszego bramkarza i zawodnika. 11. Sprawy sporne: Wszelkie kwestie sporne, które nie są ujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. ORGANIZATORZY 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.