- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Przystanki są, połączeń brak

Na terenie powiatu biłgorajskiego zlokalizowanych jest kilkaset przystanków autobusowych. Niektóre z nich świecą pustkami.

Na problem ten zwrócił uwagę radny Rady Powiatu w Biłgoraju Henryk Paska. Pytał on Zarząd Powiatu o sprawy związane z poprawą dostępności komunikacyjnej na terenie powiatu. – Był rządowy program promujący utworzenie linii komunikacyjnych dla samorządu. Czy powiat korzystał z tego dofinansowania? Czy w przyszłości zamierza korzystać? – pytał.

Odpowiedzi udzielił wicestarosta Tomasz Rogala. Jeśli chodzi o kwestie związane z dostępnością komunikacyjną, rząd rzeczywiście przekazał konkretne środki, aby rozwiązać te białe plamy na mapach kraju. Jednak bezpośrednim beneficjentem tych środków są samorządy gminne. Jeśli w danym samorządzie na terenie danej gminy występuje problem komunikacyjny, to samorządy są uprawnione do korzystania ze środków, którymi dysponuje wojewoda – mówił. Wyjaśnił, że powiat realizuje projekt „Door to door” współfinasowany ze środków PEFRON. Umożliwia on dojazd wszystkim zagrożonym wykluczeniem komunikacyjnym. – Działania po stronie powiatu rozwiązane są w sposób kompleksowy. Gro działań leży po stronie samorządów gminnych – mówił.

- Reklama -

Pieniądze, o których mówił radny, mogą pochodzić ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Dysponuje nimi wojewoda. Przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi. Dopłata ustalona została w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.