Paramedica

Przysięga terytorialsów w Biłgoraju

 To już ósma przysięga w 2 LBOT, a pierwsza w historii miasta Biłgoraj. Żołnierze, którzy w niedzielę złożą przysięgę wzmocnią 25 Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu, który obejmuje swoim rejonem odpowiedzialności powiaty: hrubieszowski, janowski, biłgorajski, tomaszowski i zamojski. Tegoroczne przysięgi WOT organizowane się w miastach powiatowych naszego województwa, szczególnie tam, gdzie na co dzień wojsko nie stacjonuje. Tym samym terytorialsi będą bliżej społeczności lokalnej, aby szybciej i skuteczniej reagować w obliczu niebezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych. Samorządy dostrzegają to i chętnie widzą na swoim terenie żołnierzy WOT.
Przysięga wojskowa to ukoronowanie intensywnego szkolenia podstawowego, trwającego od 7 kwietnia br. Kandydaci na terytorialsów pod okiem doświadczonych instruktorów szkolili się na terenie jednostki wojskowej w Zamościu. Poznawali podstawy wyszkolenia indywidualnego żołnierza lekkiej piechoty i zasady zachowania na polu walki. Zdobyli praktyczne umiejętności z zakresu posługiwania się bronią, udzielania pierwszej pomocy, survivalu i topografii. Zainteresowanie piątym rodzajem sił zbrojnych nie słabnie, cały czas zgłaszają się nowi ochotnicy do służby. To dojrzali obywatele, dla których wartości patriotyczne mają duże znaczenie. Obrona terytorialna w naszym województwie liczy już ponad 2300 żołnierzy.
Uroczystość rozpocznie się w niedzielę o godz.12.30 na Placu Wolności 16, przed Urzędem Miasta w Biłgoraju. Poprzedzi ją Msza święta w intencji żołnierzy o godz. 11.00 w kościele rzymskokatolickim pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przy ul. 3 Maja 1. Przysięga wojskowa to okazja do integracji żołnierzy OT z mieszkańcami Biłgoraja, możliwość zaprezentowania pojazdów i wyposażenia wojskowego 2 LBOT, a także rozmowy na temat służby przy wojskowej grochówce.


 
Kim jest statystyczny terytorials?
Terytorialsi to osoby młode, z wykształceniem wyższym lub technicznym, aktywne zawodowo i zaangażowane społecznie. Statystyki pokazują, że średnia wieku to 32 lata, a blisko 30% terytorialsów nie ma więcej niż 25 lat. Co dziesiąty terytorials to kobieta. Najczęściej deklarowanym powodem wstąpienia do WOT jest możliwość zbalansowania życia osobistego, zawodowego i służby dla kraju. Nie bez znaczenia jest fakt odbywania służby blisko miejsca zamieszkania. Dla wielu terytorialna służba wojskowa to szansa na kontynuację rodzinnych tradycji, a także rozwój pasji i zainteresowań.
 
WOT w woj. lubelskim
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2300 żołnierzy i cały czas trwa nabór. Głównym zadaniem 2 LBOT w bieżącym roku jest zakończenie procesu formowania struktur organizacyjnych, rozpoczęcie szkoleń specjalistycznych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz osiągniecie wstępnej zdolności do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych.
 
Misja i zadania WOT
Wojska Obrony Terytorialnej to piąty, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. 
W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych nie zastępuje służb ratowniczych, ale będzie wspierać i uzupełniać ich działania.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.