Przyjdź i zdecyduj o inwestycjach w twojej wsi

Miesiąc wrzesień to czas w którym upływa termin planowania wydatków w ramach funduszy sołeckich przez poszczególne sołectwa z terenu gminy. W tym celu niezbędne jest zwołanie zebrania wiejskiego które przy odpowiednim kworum zadecyduje na jakie przedsięwzięcia przeznaczyć środki przypadające na daną miejscowość, do realizacji w 2018 r. Chodzi o przedsięwzięcia, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być też przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z usunięciem skutków klęski żywiołowej.

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie gminy wygląda następująco:

– Dąbrówka – 24 września, godz. 14.00, remiza OSP

– Jasiennik Stary – 24. września godz. 10.00, remiza OSP

– Jedlinki – 22 września godz. 17.00, remiza OSP

– Kolonia Malennik – 24 września godz. 14.00

– Lipiny Górne-Borowina – 19 września godz. 18.00, remiza OSP

– Lipiny Górne-Lewki – 17 września godz. 16.00, remiza OSP

– Lipiny Dolne – 22 września godz. 17.00, remiza OSP

– Naklik – 24 września godz. 17.00, remiza OSP

– Potok Górny cz. I – 24 września godz. 14.00, remiza OSP

– Potok Górny cz. II – 22 września godz. 17.00, WDK "Przedmieście"

– Szyszków – 24 września godz. 17.00, remiza OSP

– Zagródki – 16 września godz. 18.00, remiza OSP

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.