- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Przyjęli Kartę Samorządności

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni poparli Kartę Samorządności.

Założenia stanowiska przedstawił burmistrz Janusz Rosłan. Podkreślił, że około 1,5 tys. samorządowców z całej Polski wzięło udział w odbywającym się 16 marca Forum Samorządowym pod hasłem "Twój głos w Twoich rękach". Forum zostało zorganizowane przez największe organizacje samorządowe w kraju. Efektem samorządowego spotkania było wspólne opracowanie i podpisanie Karty Samorządności przypominającej o podstawowych zasadach ustroju państwa polskiego i roli samorządów w budowaniu porządku demokratycznego. – Podkreślano, że samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z głośnych czterech polskich reform. Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa – mówił. Dodał, że ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym  majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami może spowodować zahamowanie rozwoju lokalnego zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Zaznaczył, że odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli to odejście od demokracji. – Temu wszyscy samorządowcy stanowczo się sprzeciwiają. Prawo wyborcze samorządów, jak również możliwość podejmowania decyzji w referendum zagwarantowane w konstytucji nie mogą być w żaden sposób ograniczane – mówił.

 To najważniejsze sprawy, które podczas tego forum były omawiane. Na zakończenie każdy z samorządowców złożył podpis pod deklaracją popierającą. Natomiast Związek Miast Polskich zwrócił się o uchwalenie stanowisk Rad wszystkich szczebli popierających zapisy.  

Rada Miasta Biłgoraj, szanując dorobek wspólnot samorządowych wypracowany na przestrzeni ostatnich 27 lat, poparła zapisy Karty Samorządności. Stanowisko zostało poparte przy 1 głosie wstrzymującym.

- Reklama -

We wstępie Karty zapisano:

"Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich reform. Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, co systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej.

Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa.

Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy.

Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, które przypominamy w niniejszej Karcie".

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.