- Reklama -

Przetarg – Nadleśnictwo Biłgoraj

Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Nadleśnictwo Biłgoraj działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:

 1. Nr działki: 891, obręb ew.: Brodziaki, gmina Biłgoraj,

powierzchnia: 0,40 ha, użytek gruntowy: LsV 0,40 ha, nr KW: ZA1B/00080905/3.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

Nieruchomość gruntowa – niezabudowana, leśna położona w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Brodziaki, oznaczona jako działka nr 891, ark. 2, gmina Biłgoraj, powiat biłgorajski, województwo lubelskie.

Nieruchomość gruntowa ma kształt zbliżony w zarysie do wąskiego, długiego prostokąta i nie przylega bezpośrednio do żadnej drogi dojazdowej. Teren działki dość płaski, niezbyt równy, miejscami nieco obniżony i aktualnie porośnięty drzewostanem sosnowym.

 1. Lokalizacja

Nieruchomość położona w północno-zachodniej części obrębu ewidencyjnego wsi Brodziaki, w sąsiedztwie i otoczeniu terenów leśnych, w dość bliskim sąsiedztwie utwardzonej drogi publicznej Smólsko Duże – Biłgoraj. Odległość nieruchomości od urządzonej drogi publicznej – ok. 700 m, od terenów zabudowanych wsi Brodziaki – ok. 3 km, od gminnej miejscowości i powiatowego miasta Biłgoraj – ok. 5 km.

 1. Przeznaczenie w MPZP

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biłgoraj nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu nr 891 znajduje się w strefie oznaczonej jako „D 2.ZL” – tereny lasów (dokument źródłowy: Uchwała Nr XXIX/196/05 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 6 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj terenów leśnych i zalesień).

Cena wywoławcza: 7409,56 zł

Wadium: 1000 zł

 1. Nr działki: 780, obręb ew.: Dyle, gmina Biłgoraj,

powierzchnia: 0,56 ha, użytek gruntowy: LsV 0,56 ha, nr KW: ZA1B/00080911/8.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

Nieruchomość gruntowa – niezabudowana, leśna położona w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Dyle, oznaczona jako działka nr 780, ark. 1, gmina Biłgoraj, powiat biłgorajski, województwo lubelskie.

Nieruchomość gruntowa ma kształt zbliżony w zarysie do trapezu i nie przylega bezpośrednio do żadnej drogi dojazdowej, położona w bliskim sąsiedztwie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej Hedwiżyn – Dyle. Teren działki dość płaski, niezbyt równy i aktualnie porośnięty drzewostanem sosnowym.

 1. Lokalizacja

Nieruchomość położona we wschodniej części obrębu ewidencyjnego wsi Dyle, w sąsiedztwie i otoczeniu terenów leśnych i w dość bliskim sąsiedztwie terenów zabudowanych wsi Dyle. Odległość nieruchomości od terenów zabudowanych wsi Dyle – ok. 700 m, od gminnej miejscowości i powiatowego miasta Biłgoraj – ok. 8 km.

 1. Przeznaczenie w MPZP

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biłgoraj nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu nr 780 znajduje się w strefie oznaczonej jako „M 43.ZL” – tereny lasów (dokument źródłowy: Uchwała Nr XXIX/196/05 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 6 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj terenów leśnych i zalesień).

Cena wywoławcza: 8609,56 zł

Wadium: 1000 zł

 1. Nr działek: 2361 i 2362, obręb ew.: Kolonia Kąty, gmina Frampol,

powierzchnia działki nr 2361: 0,5338 ha, użytek gruntowy: LsV 0,5338 ha,

powierzchnia działki nr 2362: 0,2997 ha, użytek gruntowy: LsV 0,2997 ha,

nr KW: ZA1B/00077250/2.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Kolonia Kąty, oznaczona jako działki nr 2361 i 2362, ark. 2, gmina Frampol, powiat biłgorajski, województwo lubelskie.

Nieruchomość gruntową stanowią dwie działki gruntu o kształcie zbliżonym w zarysie do wąskich prostokątów, przylegających bezpośrednio do śródleśnej, gruntowej drogi dojazdowej. Teren działki nr 2361 pagórkowaty, niezbyt równy, miejscami o znacznym nachyleniu i aktualnie porośnięty drzewostanem sosnowym. Na działce znajduje się część śródlądowej wydmy o dość znacznej wysokości. Teren działki 2362 dość płaski, miejscami nieco obniżony, niezbyt równy i aktualnie porośnięty drzewostanem sosnowym.

 1. Lokalizacja

Nieruchomość położona w zachodniej części obrębu ewidencyjnego wsi Kolonia Kąty, wewnątrz kompleksu leśnego lasów niepaństwowych, w sąsiedztwie i otoczeniu terenów leśnych. Odległość nieruchomości od terenów zabudowanych wsi Karolówka i urządzonej drogi publicznej – ok. 2km, od gminnej miejscowości Frampol – ok. 7 km, od powiatowego miasta Biłgoraj – ok. 13 km.

 1. Przeznaczenie w MPZP

Dla działek nie obowiązuje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Frampol, przedmiotowa nieruchomość gruntowa znajduje się w strefie oznaczonej jako C-II/1 i przeznaczonej pod tereny lasów i bagien śródleśnych.

Cena wywoławcza: 14936,56 zł

Wadium: 2000 zł

 1. Nr działki: 429, obręb ew.: Majdan Abramowski, gmina Goraj,

powierzchnia: 0,11 ha, użytek gruntowy: LsIII 0,11 ha,

nr KW: ZA1B/00089808/6.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Majdan Abramowski, oznaczona jako działka nr 429, gmina Goraj, powiat biłgorajski, województwo lubelskie.

Nieruchomość gruntowa ma kształt zbliżony w zarysie do wąskiego prostokąta i przylega bezpośrednio do urządzonej drogi dojazdowej. Teren działki pagórkowaty, niezbyt równy, miejscami o znacznym nachyleniu i aktualnie porośnięty drzewostanem bukowym.

 1. Lokalizacja

Nieruchomość położona w zachodniej części obrębu ewidencyjnego wsi Majdan Abramowski, przylega bezpośrednio do urządzonej drogi publicznej Hosznia Abramowska – Majdan Abramowski. Działka położona w sąsiedztwie i otoczeniu terenów leśnych, w bliskim sąsiedztwie terenów rolniczych, dość blisko zabudowań wsi Hosznia Abramowska (ok 700 m) i wsi Majdan Abramowski (ok. 500 m). Odległość nieruchomości od gminnej miejscowości Goraj – ok. 6 km, od powiatowego miasta Biłgoraj – ok. 30 km.

 1. Przeznaczenie w MPZP

Dla działki nie obowiązuje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goraj, przedmiotowa nieruchomość gruntowa znajduje się w strefie oznaczonej jako „lasy ochronne (Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy)”.

- Reklama -

Cena wywoławcza: 2026,56 zł

Wadium: 200 zł

 1. Nr działki: 615, obręb ew.: Gózd, gmina Harasiuki,

powierzchnia: 0,2997 ha, użytek gruntowy: Ls 0,2997 ha,

nr KW: TB1N/00104426/7.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Gózd, oznaczona jako działka nr 615, gmina Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Nieruchomość gruntowa ma kształt zbliżony w zarysie do wąskiego, długiego prostokąta i przylega bezpośrednio do śródleśnej, gruntowej drogi dojazdowej oraz głównej drogi o nawierzchni bitumicznej. Teren działki dość płaski i aktualnie porośnięty drzewostanem sosnowym.

 1. Lokalizacja

Nieruchomość położona w południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego wsi Gózd, w sąsiedztwie gruntowej, śródleśnej drogi dojazdowej oraz utwardzonej nawierzchnią bitumiczną drogi powiatowej Huta Nowa – Kurzyna. Działka położona wewnątrz kompleksu leśnego lasów niepaństwowych. W otoczeniu inne nieruchomości leśne, nieco dalej tereny rolnicze i tereny zabudowane wsi Gózd. Odległość nieruchomości od gminnej miejscowości Harasiuki – ok. 7 km, od powiatowego miasta Nisko – ok. 25 km.

 1. Przeznaczenie w MPZP

Dla działki nie obowiązuje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Harasiuki, przedmiotowa nieruchomość gruntowa znajduje się w strefie oznaczonej jako „ekosystemy leśne wraz z dolesieniami”.

Cena wywoławcza: 7176,56 zł

Wadium: 1000 zł

 1. Nr działek: 5087 i 5162, obręb ew.: Huta Nowa Las, gmina Harasiuki,

powierzchnia działki nr 5087: 0,3394 ha, użytek gruntowy: LsV 0,3394 ha,

powierzchnia działki nr 5162: 0,3056 ha, użytek gruntowy: LsV 0,3056 ha

nr KW: TB1N/00103193/7.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Huta Nowa Las, oznaczona jako działki nr 5087 i 5162, ark. 5, gmina Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Nieruchomość gruntową stanowią dwie działki gruntu o kształcie zbliżonym w zarysie do dość wąskich prostokątów, przylegających bezpośrednio do śródleśnej, gruntowej drogi dojazdowej. Teren działek dość płaski, aktualnie pozbawiony drzewostanu (płazowina).

 1. Lokalizacja

Nieruchomość położona w zachodniej części obrębu ewidencyjnego wsi Huta Nowa Las, w sąsiedztwie gruntowej, śródleśnej drogi dojazdowej. Działki położone wewnątrz kompleksu leśnego lasów niepaństwowych. W otoczeniu przedmiotowej nieruchomości gruntowej znajdują się inne nieruchomości leśne, nieco dalej tereny rolnicze wsi Huta Nowa i tereny zabudowane wsi Rogóźnia. Odległość nieruchomości od gminnej miejscowości Harasiuki – ok. 5 km, od powiatowego miasta Nisko – ok. 30 km.

 1. Przeznaczenie w MPZP

Dla działek nie obowiązuje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Harasiuki, przedmiotowa nieruchomość gruntowa znajduje się w strefie oznaczonej jako „ekosystemy leśne wraz z dolesieniami”.

Cena wywoławcza: 5736,56 zł

Wadium: 1000 zł

Działki będące przedmiotem sprzedaży nie są wpisane do rejestru zabytków, nie posiadają obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Cena sprzedaży

Podane ceny są cenami netto, do ostatecznej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w dniu sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Koszty sporządzenia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłat sądowych ponosi kupujący.

Wadium

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium powinno być wniesione do godz. 09:00 dnia 08.10.2019 r.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Nadleśnictwa Biłgoraj nr 74 1020 5385 0000 9202 0028 0842 z dopiskiem „Wadium do przetargu dla nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki/-ek … (wpisać właściwy numer działki/-ek) w obrębie ew. … (wpisać nazwę obrębu ewidencyjnego)”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Nadleśnictwa, dlatego należy wnieść go z takim wyprzedzeniem, aby na koncie Nadleśnictwa znalazło się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu przez oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia sprzedawanej nieruchomości.

Oferta

Każda z oferowanych nieruchomości stanowi odrębny przedmiot sprzedaży. Oferty na poszczególne nieruchomości należy składać na oddzielnych drukach.

Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki/-ek … (wpisać właściwy numer działki/-ek) w obrębie ew. … (wpisać nazwę obrębu ewidencyjnego) – nie otwierać przed godziną 10:30 dnia 08.10.2019 r.” należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa pok. nr 15 lub przesłać drogą pocztową w terminie do godziny 10:00 dnia 08.10.2019 r. Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oferta;

 2. nazwę, adres, PESEL, NIP, REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

 3. numer rachunku bankowego oferenta;

 4. datę sporządzenia oferty;

 5. oferowaną cenę;

 6. sposób zapłaty ceny;

 7. proponowany sposób wykorzystania nieruchomości;

 8. dowód wpłaty wadium lub oryginał udzielenia gwarancji bankowej;

 9. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu;

 11. oświadczenie w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych;

 12. czytelny podpis oferenta;

Druk oferty dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Nadleśnictwa, w zakładce „Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia”, dostęp przez stronę www.bilgoraj.lublin.lasy.gov.pl lub w siedzibie Nadleśnictwa.

Elementem oferty, który będzie miał wpływ na jej ocenę, jest zaoferowana cena, która musi być wyższa od ceny wywoławczej. Przez najkorzystniejszą ofertę rozumie się ofertę zawierającą najwyższą cenę.

Zapłata ceny nabycia oferowanej nieruchomości nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży.

Termin i miejsce przetargu

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2019 r. o godz. 10:30 w świetlicy Nadleśnictwa Biłgoraj (pok. nr 10). Oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni pisemnie.

Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Nadleśnictwa Biłgoraj, ul. Zamojska 96, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 lub telefonicznie pod numerem 84 686 00 28.

Podpisał:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj

Mariusz Szwed

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.