Usługi krawieckie

- Reklama -

Przetarg (Burmistrz m. Biłgoraj)

,,Burmistrz Miasta Biłgoraj ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze w budynku przy Pl. Wolności 3 w Biłgoraju, usytuowanego na działce nr 100/1 ark. 29 o pow. ogólnej 101,60 m2 ( w tym pow. handlowa 64,20 m2, pow. piwnic 37,40 m2). Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, energii elektrycznej, energii cieplnej. Cena wywoławcza za wynajem 1 m2 pow. handlowej 15,00 zł + podatek VAT. Stawka czynszu za 1 m2 pow. piwnic stanowi kwotę 30% ceny wynegocjowanej w przetargu za 1 m2 pow. handlowej lokalu użytkowego. Czynsz płatny jest do dnia 10 każdego miesiąca w kasie lub na konto Urzędu Miasta Biłgoraj. Powyższa stawka dot. czynszu, nie zawiera opłat za dostarczane media (energię elektryczną, wodę, odbiór ścieków, wywóz śmieci, energię cieplną, itp.). Najemca będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Okres najmu – czas nieoznaczony. Przetarg odbędzie się w dniu 12.11.2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Biłgoraj, Pl. Wolności 16 – sala narad. Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta do dnia 7 listopada 2019 r. (włącznie). Lokal zostaje przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej (usługowej lub handlowej) z wyłączeniem prowadzenia gier hazardowych. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta Biłgoraj – Referat Gospodarki Komunalnej lub telefonicznie pod nr telefonu 84 686 96 83.”

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.