- Reklama -

Przebudują 7 km „krajówki” we Frampolu

W planie jest rozbudowa drogi krajowej numer 74 od Frampola w stronę Gorajca na odcinku o długości 7,4 km. Od 22 do 29 lutego br. można zapoznać się z opisem i dokumentacją planowanej rozbudowy. W tym czasie można również składać uwagi i wnioski dotyczące inwestycji, wypełniając formularze wyłożone w siedzibie Urzędu Miejskiego we Frampolu. W poniedziałek 29 lutego o godzinie 12:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodka Kultury we Frampolu odbędzie się spotkanie z projektantami i przedstawicielami GDDKiA. Będzie można wtedy zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia. Do 7 marca będzie można je przesłać także do lubelskiego Oddziału GDDKiA.
Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec dotyczy odcinka długości ok. 7,385 km. Jest to kolejny etap dostosowania parametrów technicznych i użytkowych drogi do wymogów obowiązujących standardów dla drogi klasy „GP” (główna ruchu przyspieszonego).
Prace modernizacyjne, które zaplanowali drogowcy mają nie tylko wzmocnić ale i poszerzyć nawierzchnię. Pasy ruchu będą mieć po 3,5 m szerokości. Pobocza zostaną gruntownie umocnione. Będą miały po 1,5 m i zostaną utwardzone na całej szerokości kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną drogi dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego i zbiorniki retencyjne. Powstaną także nowe chodniki, o szerokości od 1,5 m do 2 m. Zakres prowadzonych prac będzie wiązał się z poszerzeniem obecnego pasa drogowego i przejęciem potrzebnych nieruchomości. To natomiast wiąże się z odszkodowaniami dla właścicieli tych działek.
Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, podstawowym celem inwestycji jest zlikwidowanie na tym odcinku aktualnie ograniczenia w ruchu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 8 t oraz naciskach przekraczających 80 kN/oś, tj. dostosowanie drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Jest to szczególnie istotne ze względu na konieczność udrożnienia ruchu ciężarowego na drodze krajowej nr 74 w kierunku przejścia drogowego w Zosinie na granicy polsko – ukraińskiej, dostosowanie drogi w zakresie przenoszonych obciążeń do wymogów unijnych, konieczność zastosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu i komfort użytkowania.
Realizacja tego pozwoli na rozwiązanie problemów lokalnych użytkowników dróg i lokalnej społeczności oraz przyczyni się do przyspieszenia osiągnięcia celu głównego jakim jest poprawa dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny poprzez dostosowanie drogi krajowej nr 74 do sprawnego i bezpiecznego powiązania regionu z krajowym i międzynarodowym systemem transportowym.
Prace przy rozbudowie planowane są na lata 2017-2018.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.