- Reklama -

Proste badanie może ocalić życie

 

ARION Szpitale sp. z o.o. realizuje projekt "Profilaktyka raka jelita grubego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego.

W projekcje mogą wziąć udział osoby: w wieku 50-65 lat i nie mające objawów raka jelita grubego; w wieku 40-49 lat i mających co najmniej jednego krewnego I stopnia z rozpoznaniem raka jelita grubego; wieku 25-49 lat i pochodzący z rodziny szczególnego ryzyka, (tzw. raka jelita grubego HNPCC nie związanego z polipowatością). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w Poradni Genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

- Reklama -

Wsparcie jest skierowane do osób fizycznych, będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia badaniami przesiewowymi w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

W ramach projektu dostępne są następujące bezpłatne formy wsparcia takie jak: spotkania informacyjno-edukacyjne wraz z konsultacjami medycznymi, bezpłatna  publikacja na temat profilaktyki raka jelita grubego, konsultacje medyczne. Osoby zakwalifikowane do projektu skorzystają również z bezpłatnego badania kolonoskopii wraz z możliwością znieczulenia.

W celu zgłoszenia do projektu należy dostarczyć do biura projektu osobiście, pocztą lub mailem (skan w przypadku osób niepełnosprawnych, oraz kiedy będzie wymagać tego sytuacja) wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny do projektu, ankieta kwalifikująca).

Dokumenty zgłoszeniowe oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej www.arion-szpitale.pl oraz w biurze projektu: Arion Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr. Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj, Budynek Administracji Szpitala pok. nr 2, tel. 84 688 22 70.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.