- Reklama -

- Reklama -

Prokuratura zamierza postawić posłowi Piotrowi Olszówce cztery zarzuty

W dniu dzisiejszym (25 czerwca 2018 roku) Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podpisał wniosek skierowany do Marszałka Sejmu RP o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Piotra Olszówki do odpowiedzialności karnej, celem umożliwienia wykonania czynności procesowych z udziałem posła i postawienia mu zarzutów.

Zgodnie z art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i art. 7 ust. 1 Ustawy z 9 maja 1996 roku o wykonywania mandatu posła i senatora od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu. Wniosek o wyrażenie takiej zgody w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się, za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, Marszałkowi Sejmu.

 

Efekt śledztwa Prokuratury Okręgowej w Zamościu

Prokuratura Okręgowa w Zamościu zamierza postawić posłowi RP Piotrowi Olszówce cztery zarzuty. Dotyczą one uzyskania przez posła, z naruszeniem przepisów prawa, uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii A,C,B+E, C+E oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy.

To efekt postępowania prowadzonego przeciwko Krzysztofowi L. o czyn z art. 228 § 3 k.k. i inne, na podstawie materiałów wyłączonych ze śledztwa przeciwko osobom podejrzanym o popełnienie przestępstw udzielenia Krzysztofowi L. korzyści majątkowych w zamian za wydanie poświadczających nieprawdę praw jazdy.

Zebrany w toku śledztwa obszerny materiał dowodowy, w postaci m.in. zeznań licznych świadków, dokumentacji i informacji Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, ośrodków szkolenia kierowców oraz opinii biegłych z zakresu badania dokumentów wskazuje, że Piotr Olszówka nigdy nie odbył szkoleń podstawowych dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A i C oraz nie zdawał i nie zdał egzaminów państwowych wymaganych do uzyskania prawa jazdy tych kategorii, a dokumenty stwierdzające te okoliczności w postaci zaświadczeń oraz wniosek o wydanie prawa jazdy zostały podrobione.

Dlatego Prokurator Okręgowy w Zamościu, zwrócił się do Marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Piotra Olszówki do odpowiedzialności karnej.

Korzyść majątkowa w wysokości 1500 złotych

Poseł miał udzielić korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 1500 złotych Krzysztofowi L. w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej Inspektora Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Miejscowego Starostwa Powiatowego. W zamian za to Krzysztof L. podjął się działań zmierzających do wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w decyzji administracyjnej oraz prawie jazdy wydanych przez Starostę Biłgorajskiego w zakresie stwierdzenia spełnienia przez posła określonych w ustawie wymagań do prowadzenia pojazdów kategorii A i C.

- Reklama -

Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy

Drugi z zarzutów dotyczy podstępnego wprowadzenia w błąd Zastępcy Kierownika Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju i wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w decyzji administracyjnej oraz prawie jazdy wydanych przez Starostę Biłgorajskiego, co do okoliczności dotyczących spełnienia przez Piotra Olszówkę ustawowych warunków uprawniających do prowadzenia pojazdów kategorii A i C.

Czynu tego poseł miał dopuścić się wspólnie i w porozumieniu z Krzysztofem L. oraz innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, zgodnie z przyjętym podziałem ról. Poseł wypełnił  wniosek o wydanie prawa jazdy kategorii A i C, załączył fotografię i orzeczenie lekarskie, udostępnił swoje dane osobowe i uiścił opłatę. Następnie nieustalona osoba podrobiła dwa zaświadczenia ośrodka szkolenia kierowców o ukończeniu szkoleń podstawowych dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A i C oraz podrobiła odbitki pieczęci i podpisy egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, na wniosku o wydanie prawa jazdy, zaświadczających o pozytywnych wynikach egzaminów państwowych na te kategorie. W dalszej kolejności Krzysztof L. przedłożył tak podrobione dokumenty do rozpatrzenia Zastępcy Kierownika Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Szkolenie na kategorię C+E na podstawie fałszywego prawa jazdy

Posłowi zarzuca się również podstępne wprowadzenie w błąd właściciela ustalonego ośrodka szkolenia kierowców przez przedłożenie wyłudzonego, poświadczającego nieprawdę prawa jazdy i przystąpienie na tej podstawie, do szkolenia na kategorię rozszerzoną C+E. Piotr Olszówka po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu przystąpił w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu do egzaminu na kategorię rozszerzoną C+E uzyskując wynik pozytywny.

W następstwie powyższych działań, poseł podstępnie wprowadził w błąd inspektora Wydziału Komunikacji i Drogownictwa miejscowego Starostwa Powiatowego upoważnionego do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o kierujących pojazdami i wyłudził poświadczenie nieprawdy w decyzji administracyjnej oraz prawie jazdy wydanych przez Starostę Biłgorajskiego, co do okoliczności dotyczących spełnienia przez siebie wymogów uprawniających do prowadzenia pojazdów kategorii A, C, B+E, C+E.

Posłużenie się fałszywym dokumentem

Ostatni z zarzutów dotyczy posłużenia się poświadczającym nieprawdę prawem jazdy, podczas kontroli drogowej, przeprowadzonej w związku z popełnionym wykroczeniem drogowym, poprzez przedłożenie tego dokumentu funkcjonariuszowi Policji.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

- Reklama -

3 Komentarze
  1. Izyda mówi

    To przykre ale nosił wilk razy kilka i ponieśli wilka. Zbyt skupił się na Pośle Zawiślaku i jego oczekiwaniach krzywdząc ludzi miejscowych. Sprawa znana jest od bardzo dawna i dobrze że w końcu trafiła tam gdzie powinna trafić. Tak łatwo wydawać o kimś fałszywe opinie ale ponoć takie zdolności przypisuje się osobom, które żyją na bakier z prawem. Panowie wchodząc do polityki nie strzela się ostrą amunicją torując sobie drogę na lewo i prawo. Dlaczego? Na to pytanie odpowiedzcie sobie już sami.

  2. stanisław mówi

    Został posłem pomimo że jest kłamcą i oszustem – wstyd i hańba

  3. obserwator mówi

    Dlaczego niema żadnego komentarza?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.