- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Projekt transgraniczny w Gminie Księżpol

Dobiega końca realizacja projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, projekt był realizowany wspólnie z ukraińskim partnerem Radą Miasta Czerwonograd.

- Reklama -

Celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego. W Gminie Księżpol był on realizowany poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stare Króle, Markowicze, Cegielnia Markowicze, Gliny – położonych w pobliżu rzeki Tanew oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Księżpolu, z której oczyszczone ścieki są odprowadzane do Tanwi.

Partner Ukraiński zmodernizował i unowocześnił w ramach projektu miejską oczyszczalnię ścieków. Oczyszczone ścieki z tej oczyszczalni są odprowadzane do rzeki Bug. Prace wykonane w ramach projektu przyczyniły się do poprawy jakości oczyszczonych ścieków.

W ramach projektu oprócz prac inwestycyjnych zostały zaplanowane działania miękkie, mające na celu integrację i wymianę doświadczeń z partnerem ukraińskim.

W początkowej fazie realizacji została zorganizowana konferencja otwierająca projekt u partnera ukraińskiego. Gmina Księżpol przeprowadziła szkolenie pracowników z Rady Miasta w Czerwonogradzie, odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Szkolenie pozwoliło zapoznać się ukraińskim partnerom z systemami komunalnymi z dziedziny ochrony środowiska działającymi w Księżpolu, Sędziszowie Małopolskim, Tarnogrodzie i Biłgoraju. Odbyły się wizyty w ramach wymiany pracowników, które pozwoliły im zapoznać się z funkcjonowaniem samorządów i ich jednostek organizacyjnych w Polsce i na Ukrainie.

Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 spowodowała, że nie wszystkie działania polegające na wzajemnych wizytach partnerów zostały zrealizowane. Część z nich odbyła się w formie on-line.

W tej formie Partner ukraiński zorganizował forum poświęcone ochronie środowiska oraz szkolenie, na którym przedstawił zmodernizowany, w ramach projektu, system oczyszczania ścieków. W ostatnich dniach lipca odbędzie się spotkanie on-line partnerów projektu, na którym zostanie podsumowana realizacja projektu.

Tytuł projektu:

Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i w mieście Czerwonograd na Ukrainie – poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej”.

- Reklama -

Wartość całego projektu  10 804 990,15 zł*

Wartość projektu po stronie gminy Księżpol  8 231 141,11 zł*

Dofinansowanie Unii Europejskiej dla gminy Księżpol  7 408 026,99 zł*

Udział własny gminy  823 114,12 zł*

Wartość projektu po stronie ukraińskiej – 2 573 849,04 zł*

* przybliżona wartość, po przeliczeniu na podstawie kursu INFOREURO za miesiąc wrzesień 2018 r., gdy 1 EUR = 4,2882 PLN.

Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Za treść tego artykułu odpowiada wyłącznie gmina Księżpol, przy czym w żadnym przypadku nie może ona być interpretowana jako odzwierciedlająca stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.