- Reklama -

Prawie pół miliona na „wąwozówkę”

Wsparcie finansowe w kwocie ponad 4 mln zł na zadania związane m.in. z odbudową zniszczeń w infrastrukturze komunalnej, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochronę wąwozów lessowych przed erozją, a także na likwidację osuwisk otrzymały 22 samorządy z terenu województwa lubelskiego. Promesy dotacji docelowych przyznawanych na dofinansowanie w 2016 r. wręczyli jeszcze pod koniec kwietnia wojewoda profesor Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk. Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

- Reklama -

Promesy dotacji przyznane zostały przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński w liście przesłanym do uczestników spotkania podkreślił, że jednym z priorytetów polskiego rządu jest troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo obywateli, a w te działania wpisuje się między innymi zapobieganie i usuwanie klęsk żywiołowych. Minister wyraził zadowolenie, że poprzez przekazanie promes wspierane są samorządy z naszego regionu. Na realizację 7 zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniem, powstałych w infrastrukturze komunalnej w latach 2014 i 2015, przyznano 6 gminom i 1 powiatowi dotacje celowe w łącznej kwocie 1 mln zł. Ponad 3 mln przyznano 14 gminom i 2 powiatom  na realizację 16 zadań związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją, powodowaną nagłymi spływami wód opadowych i roztopowych. Jedna gmina otrzymała dotację w kwocie 41 tys. zł na dofinansowanie wykonania dokumentacji budowlanej w celu likwidacji osuwiska.

Pieniądze trafią do 12 samorządów na Zamojszczyźnie, tj. do gmin: Adamów, Dołhobyczów, Horodło, Tomaszów Lub. (miasto i gmina), Skierbieszów, Sułów, Susiec, Trzeszczany, Ulhówek i powiat hrubieszowski. Co ważne, 460 tys. zł trafi do gminy Biszcza jako jedynego samorządu z naszego powiatu. – Otrzymaliśmy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na „wąwozówkę” w Bukowinie kwotę 460 tys. zł – mówił wójt gminy Biszcza Zbigniew Pyczko, który nadmienił, że w ostatnim czasie były prowadzone prace dotyczące kompletowania dokumentacji planowanej drogi. – Do końca czerwca musimy złożyć kompletną dokumentację do wojewody i otrzymamy środki na realizację tego zadania – dodawał, wyjaśniając, że 460 tys. zł ma lub może stanowić 80% całej kwoty przeznaczonej na ten cel. Resztę musi dołożyć gmina z własnych środków.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.