- Reklama -

- Reklama -

Pracownik skarży na kierownika

- Reklama -


Komisja Rewizyjna Rady Powiatu rozpatrzyła skargę pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na działania kierownika. Radni stwierdzili, że organem kompetentnym do rozpatrzenia sprawy jest sąd.

Skargę na działania kierownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju Maria Wielgus złożyła do wojewody lubelskiego. To jednak nie był kompetentny organ do jej rozpatrzenia. W połowie listopada 2016 roku do ówczesnego przewodniczącego Rady Powiatu Kazimierza Pateraka wpłynęło pismo wojewody przekazujące sprawę do rozpatrzenia przez Radę Powiatu.
W skardze były braki formalne, m.in. brak oryginalnego podpisu pod jej treścią. Po wezwaniu skarżącej i uzupełnieniu braków wszczęta została procedura wyjaśniająca.
Skarga Marii Wielgus, pracownika pionu higieny pracy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ma charakter skargi na kierownika jednostki w zakresie zarządzenia zakładem pracy. Dotyczy w szczególności spraw kadrowych, ekonomicznych, a także zawiera zarzuty dotyczące podejrzenia zachowań i działań mobbingowych w biłgorajskim sanepidzie.
Ze względu na to, że właściwym organem do rozpatrzenia skargi była Rada Powiatu, na ostatniej sesji w minionym roku radni skierowali skargę do Komisji Rewizyjnej. Ta po wysłuchaniu wyjaśnień Grażyny Dec-Lal, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju, oraz skarżącej Marii Wielgus postanowiła pozostawić ją bez rozpatrzenia. Radni stwierdzili, że właściwym organem, który jest kompetentny do rozpatrzenia tego typu spraw jest niezawisły sąd.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.