- Reklama -

Pracował dla społeczności biłgorajskiej

 

Bogaty życiorys Ryszarda Korniaka przedstawił burmistrz Janusz Rosłan. Ryszard Korniak urodził się 3 kwietnia 1951 roku w Tarnogrodzie. W 1973 roku ukończył w Lublinie Wyższą Szkołę Inżynierską na Wydziale Mechanicznym i uzyskał tytuł inżyniera mechaniki. W tym samym roku rozpoczął swoją karierę zawodową, podejmując pracę w Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej na stanowisku początkowo kierownika Działu Technicznego, a następnie zastępcy dyrektora i dyrektora do spraw mechanicznych

W 1981 roku objął obowiązki dyrektora PKS oddziału w Biłgoraju. Następnie Miejska Rada Narodowa w Biłgoraju powierzyła mu funkcję naczelnika miasta. Prowadził również własną działalność gospodarczą. Następnie powrócił do pracy w samorządzie, pełniąc funkcję sekretarza miasta i gminy w Urzędzie Miejskim we Frampolu. 1 grudnia 2002 roku został powołany na stanowisko zastępcy burmistrza Janusza Rosłana. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 31 maja 2010 roku. Następnie spełniał się zawodowo jako dyrektor Miejskiej Służby Drogowej.

– Mieszkańcy Biłgoraja niejednokrotnie obdarzali pana Ryszarda Korniaka zaufaniem, wybierając go na swojego przedstawiciela w Radzie Miasta w 1998, 2002, 2006 roku. Podczas swojej pracy i służby w samorządzie pan Korniak dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu, szerokiej wiedzy, wieloletniemu doświadczeniu przyczynił się do rozwoju infrastruktury komunalnej, sportowej, drogowej – mówił burmistrz. Dodał, że jako naczelnik miasta był jednym z inicjatorów doprowadzenia do Biłgoraja nitki gazowniczej z Janowa Lubelskiego. Jako zastępca burmistrza czuwał nad budową mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta, nadzorował budowę hali sportowo-widowiskowej. Zaangażowany był również w duże inwestycje drogowe.

- Reklama -

Wspomnieć należy także jego osiągniecie jako dyrektora Miejskiej Służby Drogowej. – Po objęciu tej funkcji zwrócił szczególną uwagę na poprawę warunków pracy w MSD. Dzięki jego staraniom wybudowano budynek warsztatowo-magazynowy. Zakupiona została koparkoładowarka oraz nowy samochód dostawczy. Z odzyskanej podczas prowadzenia różnych inwestycji kostki brukowej wybudowanych zostało przez pracowników MSD wiele dróg i chodników – przypominał Janusz Rosłan. Zaznaczył, że to tylko wybrane osiągnięcia. Wszystkich nie sposób wymienić.

Pomimo zajmowanych stanowisk i ogromu obowiązków zawsze znalazł czas na pracę społeczną. Był prezesem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Duże osiągnięcia ma również jako aktywny działacz PCK. W latach 2012-2016 był jego prezesem. Obecnie jest wiceprezesem Koła PCK w Biłgoraju. O jego zasługach wiele też mówią liczne ordery i odznaczenia m.in. brązowy krzyż zasługi, złoty medal za zasługi dla LOK, odznaka za zasługi dla województwa zamojskiego oraz inne nagrody i wyróżnienia.

 Z okazji przejścia na emeryturę burmistrz Rosłan w imieniu samorządu oraz własnym składał serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę samorządową jako zastępcy burmistrza oraz dyrektora Miejskiej Służby Drogowej. – Wyrażam uznanie dla pana wielu sukcesów zawodowych osiągniętych w zakresie zarządzania miastem, utrzymania dróg, realizacji inwestycji miejskich. Niech czas emerytury będzie dla pana czasem szczęśliwym, spędzonym w granie najbliższych, okresem miłego wypoczynku jak również rozwijania pasji – życzył burmistrz. Pod listem podpisali się wszyscy pracownicy Urzędu Miasta. 

Ryszard Korniak podkreślił, że decyzję o swojej przyszłości podjął w 2010 roku. Wówczas złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceburmistrza, a jednocześnie prosząc o zatrudnienie na stanowisku dyrektora Miejskiej Służby Drogowej. – Wiedziałem, że za kilka lat dojdę do swojego wieku i przejdę na emeryturę. Mój okres 44 lat pracy wykorzystałem dla społeczności biłgorajskiej. Praca zawodowa w różnych instytucjach i organizacjach daje satysfakcję. Można się sprawdzić i wiele osiągnąć. Pomoc dla drugiego człowieka jest najważniejsza dla osoby z takim charakterem jak mój – mówił. Życzył wszystkim posiadania zainteresowań, w których mogą się spełniać. – Spełniajmy swoje marzenia i marzenia tych, którzy się obok nas obracają – mówił. Życzył radnym wieloletniej pracy, podejmowania uchwał, które dają możliwość rozwoju miasta. Burmistrzowi życzył dekady w służbie samorządowej.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.