- Reklama -

Praca w Biłgoraju 2021. Gdzie szukać zatrudnienia?

Znaleźć dobrą pracę w czasie pandemii nie jest łatwo. Jest to problem nie tylko lokalny, ale i ogólnopolski. Niejednokrotnie poszukując pracy oraz satysfakcjonującego za nią wynagrodzenia, zmieniamy miejsce zamieszkania. Ogłoszeń o pracę szukać można na wiele sposobów.

Jaka jest sytuacja z pracą w powiecie biłgorajskim? 

- Reklama -

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele osób straciło pracę. Na szczęście, w naszym powiecie sytuacja nie wygląda tak źle, jak w innych częściach kraju. Okazuje się, że możemy się pochwalić jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w województwie lubelskim.  

Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest podawana w procentach stopa bezrobocia, obliczana jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia dla całego kraju na koniec I półrocza 2020 roku wynosiła 6,1%. Szczegółowe dane można sprawdzić tutaj: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2020,4,1.html

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to wzrost o 0,8 punktu procentowego (5,3% w końcu czerwca 2019 roku). Wzrost stopy bezrobocia odnotowano również w województwie lubelskim, tj. o 0,8 punktu procentowego, w czerwcu 2019 r. wynosiła 7,3%, zaś na koniec I półrocza 2020 roku – 8,1%. Natomiast stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim na 30.06.2020 r. wynosiła 5,5% i jest to wzrost o 0,9 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, kiedy wynosiła 4,6%. 

Mimo wzrostu poziomu bezrobocia są też dobre informacje. W końcu czerwca 2020 roku powiat biłgorajski osiągnął jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w województwie lubelskim.  

Kto jest bezrobotnym?

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju na koniec I półrocza 2020 roku wynosiła 2659 osób. Niestety, w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych ogółem zwiększyła się o 502 osoby (23,3%). W I półroczu br. z powodu podjęcia pracy (bez staży, przygotowań zawodowych dorosłych i prac społecznie użytecznych) z ewidencji bezrobotnych wyłączonych zostało 688 osób. 

Bez pracy zdecydowanie przeważają ludzie młodzi, w wieku od 25 do 34 lat (35,4% ogółu bezrobotnych), 22% to bezrobotni w wieku 35-44 lata, 17,4% – 18-24 lata, 13% – osoby pomiędzy 45-54 rokiem życia natomiast 7,2% – 55-59 lat. Najmniej liczną grupą wiekową byli bezrobotni powyżej 60 lat (5% ogółu bezrobotnych).

Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według wykształcenia, zauważa się, że najliczniejsze grupy wśród ogółu bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 765 osób (28,8%) oraz zasadniczym zawodowym – 568 osób (21,4%). Trzecią, co do wielkości grupą były osoby z wykształceniem wyższym – 540 osób (20,3%). Z kolei 456 osób czyli 17,1% ogółu bezrobotnych posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 330 osób (12,4%).

Spośród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze stażem pracy od jednego roku do pięciu lat, tj. 676 osób (25,4%), następnie bezrobotni ze stażem pracy do 1 roku 614 osób (23,1%) oraz bezrobotni bez stażu pracy – 588 osób (22,1%). Kolejne grupy pod względem ilości osób stanowili bezrobotni ze stażem od 5 do 10 lat – 303 osoby (11,4%), oraz od 10 do 20 lat – 291 osób (11%). Szósta grupa to osoby ze stażem od 20 do 30 lat – 141 osób (5,3%). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni, którzy przepracowali ponad 30 lat – 46 osób (1,7 %). Biorąc pod uwagę liczbę bezrobotnych kobiet, aż 25,4% stanowiły kobiety bez stażu pracy. 

Liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich na koniec czerwca 2020 roku wynosiła 1684 osoby czyli 63,3% ogółu zarejestrowanych (w tym 855 kobiet). Na koniec czerwca br. najwięcej bezrobotnych było w mieście Biłgoraj – 781 osób (29,4% ogółu), gminie Biłgoraj – 441 osób (16,6% ogółu), gminie Józefów – 204 osoby (7,7% ogółu). Najmniej bezrobotnych było w gminach: Łukowa – 65 osób (2,4% ogółu), Aleksandrów – 78 osób (2,9% ogółu), Obsza – 80 osób (3% ogółu).

 Praca szuka człowieka

W tym roku Powiatowy Urząd Pracy pozyskał najwięcej ofert pracy na stanowiska: sprzedawca/kasjer (49), technik prac biurowych/administracji (37), pracownik do przetwórstwa owocowo-warzywnego (30), kucharz/pomoc kuchenna (20), magazynier (17) oraz tartacznik (9). Pojawiały się również oferty pracy „dorywczej”, głównie sezonowej w okresie wiosenno-letnim. Takich ofert było aż 300. 

Ofert pracy na rynku jest bardzo dużo. Wystarczy tylko szukać w odpowiednich miejscach. Oferty znajdują się nie tylko w Powiatowym Urzędzie Pracy. Warto odwiedzić strony internetowe, gdzie znajdują się oferty z całej Polski. Jedną z nich jest portal aplikuj.pl. Znajdują się tam setki ofert pracy z każdej branży. Codziennie pojawiają się nowe ogłoszenia z kraju i zagranicy. Poza tym skorzystać możemy z bogatej bazy informacji dotyczącej zatrudnienia m.in. dotyczącej zasad pracy dorywczej, ubezpieczenia czy urlopów. Dane statystyczne: https://bilgoraj.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/

Zaprezentuj się jak najlepiej!

Aby uzyskać dobrą pracę niezwykle ważne jest zaprezentowanie przyszłemu pracodawcy swojej osoby. Podstawową rolę ogrywa tu curriculum vitae (CV) i list motywacyjny, w którym możemy przedstawić nasze atuty oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Jeśli Ci się wydaje, że stworzenie tych dokumentów jest trudne, nic bardziej mylnego. Wystarczy skorzystać z „darmowego kreatora CV i wzorów dokumentów„. Dzięki temu w prosty sposób stworzysz dokument odpowiadający obecnym standardom i pozytywnie zaskoczysz pracodawcę już na wstępie.  Dla większości pracodawców to właśnie CV oraz list motywacyjny jest podstawą do wstępnej selekcji kandydatów. Estetyka, forma ich przygotowania oraz fachowość przedstawionych tam danych zapewnią nam sukces już na starcie.

Red. 

 

- Reklama -

2 Komentarze
  1. Sylwka mówi

    Dla matki z 2 dzieci to NIE W BIŁGORAJU!!!! Albo masz znajomości albo wyjeżdżaj stąd.

  2. Bezpracy mówi

    Dla matki z dziećmi na zachodzie PL lub u znajomych 😁 Nie W BIŁGORAJU!!!!!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.