- Reklama -

Powstanie filia UMCS w Tarnogrodzie

Uniwersytet Dziecięcy UMCS jest częścią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2012 r. uczelnia wspólnie z dziećmi poznaje tajemnice wszechświata. Co roku kształconych jest około 7000 małych studentów w Lublinie i filiach w Puławach, Bełżycach, Końskowoli, Opolu Lubelskim i Nałęczowie.

Współpracować z wyższą uczelnią chce też gmina Tarnogród. – W Tarnogrodzie powstałaby filia Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Odbywałyby się zajęcia cztery razy w roku, dwa spotkania do końca tego roku szkolnego i kolejne dwa wykłady po wakacjach. Byłyby to wykłady, ćwiczenia, warsztaty przeznaczone nie tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie, ale również dla uczniów z gminnych szkół. Wykłady byłyby o różnej tematyce. Dzieciaki, które uczestniczyłyby w takich wykładach, otrzymałyby indeksy, które wykładowcy podpisują. Byłaby to namiastka uczelni, studiów – opisywała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Anna Kuziak. – Jest to przygotowane na wysokim poziomie i myślę, że warto, aby pan burmistrz podpisał taką umowę i utworzyć w Tarnogrodzie filię Uniwersytetu Dziecięcego UMCS – przekonywała radna. Podpisanie umowy wiąże się też z kosztami. Jest to 5 tys. zł w skali roku. – Jest to sprawa prestiżowa nie tylko dla szkoły, ale i dla całej gminy. Tylko kilka samorządów w województwie lubelskim ma podpisane z uczelnią umowy. Na wykłady przyjeżdżają pracownicy naukowi ze swoim sprzętem, ze swoimi pokazami. Demonstrują doświadczenia, przekazują swoją wiedzę. Myślę, że takie spotkania będą zachęcać dzieci do dalszego kształcenia się. Ważne jest też to, że takie wykłady będą dostępne dla wszystkich uczniów z terenu naszej gminy – mówił natomiast zastępca burmistrza Tarnogrodu Tomasz Rogala.

Warto wiedzieć, że misją Uniwersytetu Dziecięcego jest tworzenie i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności z mniejszych miejscowości. Mottem Uniwersytetu jest: "Nauka to wolność". Założenie jest takie, aby studenci UD UMCS zdobywali nie tylko wiedzę, ale również rozwijali się kulturalnie i kulturowo. Program UD UMCS przygotowywany jest tak, aby przybliżał dzieciom wiele dziedzin nauki i kultury, rozwijał ich wrodzoną ciekawość oraz inspirował do poznawania i kształtowania własnych zainteresowań, zdolności i talentów. Zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, wyjazdów naukowo-dydaktycznych, imprez i innych działań popularyzujących naukę. Zgodnie z ideą Uniwersytetu, zajęcia dla dzieci są prowadzone przez wykładowców uniwersyteckich i pasjonatów różnych dziedzin nauki. "Wierzymy, że wykształcenie to najważniejsze narzędzie, w jakie możemy wyposażyć nasze dzieci, dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby zaszczepić w nich chęć poznawania największych sekretów nauki" – taka jest idea uniwersytetu dla dzieci.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.