- Reklama -

- Reklama -

Powstaną nowe szkoły

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej od 1 września powstaną nowe szkoły branżowe II stopnia.

 

Powstanie nowych szkół jest związane z reformą edukacji, która miała swój początek w 2017 roku. Wówczas dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształcona została się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Zasadnicze szkoły zawodowe zostały zastąpione branżowymi szkołami I i II stopnia. Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r. Powstały więc szkoły branżowe II stopnia, aby osoby chcące kontynuować naukę mogły to robić od 1 września br.

Dla uczniów oznaczać to będzie możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

- Reklama -

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących prowadzone będzie kształcenie w zawodach: technik robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik budownictwa. Natomiast w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej powstały szkoły kształcące w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik elektryk. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kształcił będzie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
Dodatkowo każda szkoła może kształcić w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów ogłaszaną przez ministra do spraw oświaty, które posiadają kwalifikację wspólną z kwalifikacją wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Szkoły mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzą kształcenie.

Dyrektorzy tych szkół zwrócili się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o utworzenie od dnia 1 września br. branżowej szkoły II stopnia, prowadzącej kształcenie w zawodach adekwatnych do szkół. – Kształcenie w tym typie szkoły mogą rozpocząć uczniowie kończący szkołę branżową I stopnia. Na semestr pierwszy publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmowani są kandydaci posiadający: świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia, zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia. W szkołach tych funkcjonuje branżowa szkoła I stopnia kształcąca w proponowanych zawodach, której absolwenci spełniają warunki przyjęcia do szkoły branżowej II stopnia. Tak więc utworzenie szkoły branżowej II stopnia umożliwi im kontynuację kształcenia w zawodach, które jednocześnie odpowiadają zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy – uzasadnia starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. 

 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.