- Reklama -

- Reklama -

Powstaje lubelska brygada Obrony Terytorialnej

Zgodnie z koncepcją podpisaną przez Ministra Obrony Narodowej oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób zarówno cywili, jak i wojskowych, i ma prowadzić do umocnienia zdolności obronnych naszego kraju. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet.Do zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej należy m.in. prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu), ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, skutkami destabilizacji i dezinformacji, a także współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.Lubelska brygada wojsk obrony terytorialnej będzie liczyć 3 000 osób. – W województwie lubelskim formowane jest Dowództwo 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z podległymi batalionami Obrony Terytorialnej. Obecnie trwa proces formowania Dowództwa 2. LBOT oraz 23. batalion OT, które będą stacjonowały w Lublinie – informuje Bartłomiej Misiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej. – W kolejnych latach sformowane zostaną cztery bataliony OT z planowanymi miejscami stacjonowania w: Zamościu, Chełmie, Dęblinie i Białej Podlaskiej. Rekrutacja do Dowództwa 2. LBOT oraz 23. bOT ruszy we wrześniu w oparciu o WKU Lublin dodaje.Kto może zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej? Każdy, kto posiada obywatelstwo polskie i cieszy się dobrym zdrowiem. Służba będzie trwać od 2 do 6 lat. – O służbę w WOT ubiegać się mogą obywatele Rzeczypospolitej Polskiej posiadający przeszkolenie wojskowe oraz ochotnicy z organizacji proobronnych. Kontrakty z żołnierzami służącymi w WOT podpisywane będą na okres od 2 do 6 lat dodaje rzecznik MON.Osoby zainteresowane wstąpieniem do szeregów OT powinni zgłosić się do Wojskowych Komend Uzupełnień znajdujących się na terenie województwa lubelskiego. Rekrutacja szeregowych rozpocznie się we wrześniu. – Wojskowe Komendy Uzupełnień będą w posiadaniu zapotrzebowań na odpowiednią liczbę żołnierzy ochotników z podziałem na specjalności wojskowe. W porozumieniu z BOT i bOT będą się odbywały kwalifikacje do służby. Następnie po pozytywnym wyniku badań lekarskich nastąpi podpisanie kontraktu 

– kontynuuje Bartłomiej Misiewicz. Służba zawodowa odbywać się będzie na ogólnych zasadach obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP. Jeżeli chodzi o służbę ochotniczą, szkolenie będzie się odbywało w dni weekendowe, średnio jeden weekend w miesiącu, oraz w miesiącach letnich szkolenie poligonowe.

- Reklama -

Jakie wynagrodzenie będą otrzymywać żołnierze? Szczegółowa odpowiedź będzie możliwa po zakończeniu prac legislacyjnych związanych z tworzeniem i zasadami funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej – nadmienia rzecznik MON.

Od wiosny ubiegłego roku każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, aby złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety.

 Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy. 

 

 

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.