- Reklama -

„Powitanie jesieni” – rajd rowerowy

Zapraszamy na  Rodzinny Rajd Rowerowy ‘‘Powitanie Jesieni’’ organizowany w ramach MIĘDZYPOKOLENIOWEJ SZTAFETY TURYSTYCZNEJ

Termin rajdu – 23 września 2017 roku (sobota)

Organizatorzy:

 • PTTK O/Biłgoraj, www.pttkbilgoraj.vdl.pl
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju

Zapisy i informacja o rajdzie:

 • Punkt Informacji Kulturalnej Turystycznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43. tel..84 688 00 00 e-mail. poitbilgoraj@interia.pl,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, ul. Targowa 15, tel. 84 688 10 35 e-mail: osirbilgoraj@interia.pl

Cele rajdu:

 • ABC BEZPIECZNEGO WĘDROWANIA w ramach ogłoszonej przez Zarząd Główny PTTK Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej 2017 r.
 • Zamiarem organizatorów rajdu jest połączenie aktywnego wypoczynku ze spotkaniem w gronie przyjaciół, relaksem i zabawą
 • Popularyzacja turystyki rowerowej i roweru jako ekologicznego środka transportu
 • Pobudzenie dzieci , młodzieży i dorosłych do zdrowego, sportowego trybu życia

 

PROGRAM RAJDU

Proponujemy 2 trasy rajdowe o różnym stopniu trudności ze startem przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Biłgoraju i metą w Karczmie na Woli.

9:00 – zbiórka uczestników rajdu trasy I ( trudniejszej) przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Biłgoraju

i wyjazd na trasę: Biłgoraj – Nadrzecze – Rapy Dylańskie – Dyle – Hedwiżyn – Wola Duża ok. 30 km

10:00 – zbiórka uczestników rajdu trasy II ( łatwiejszej) przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Biłgoraju

- Reklama -

i wyjazd na trasę: Biłgoraj – Głuszcowy szlak – Wola Duża ok. 15 km

12:00 – posiłek regeneracyjny i konkurs w karczmie na Woli

13.00 – zakończenie rajdu i powrót do miejsc zamieszkania we własnym zakresie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU.

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
 2. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osoby dorosłej( za pisemna zgodą rodzica , bądź opiekuna prawnego), którzy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 4. Trasa rajdu prowadzone jest przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 5. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie
  z przepisami o ruchu drogowym.( między innym wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu).
 6. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od jej krawędzi.
 7. Jadąc w kolumnie – „gęsiego”, jeden za drugim – należy zachować minimum 3-5 m. odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
 8. Ilość rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać liczby 15.
 9. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.
 10. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego
 11. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich możliwości oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
 12. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
 13. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
 14. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
 15. Wszystkim uczestnikom rajdu zalecamy kaski ochronne.
 16. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
 17. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
 18. Opłata za rajd (tzw. wpisowe) wynosi 10,00 zł. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują posiłek regeneracyjny i ubezpieczenie NW.
 19. Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest opłacenie tzw. wpisowego oraz zapisanie się na listę uczestników do dnia 21.09.2017 r. Zapisanie się na listę uczestników rajdu stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
 20. Organizowany rajd nie przynosi dochodów dla organizatorów, impreza odbywa się na zasadach non profit.
 21. Zgłoszenia udziału w rajdzie należy składać w Punkcie Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43, tel./fax 84 688 00 00, e-mail: poitbilgoraj@interia.pl lub w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, ul. Targowa 15, tel. 84 688 10 35, e-mail: osirbilgoraj@interia.pl
 22. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i o możliwości wzięcia udziału w nim decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 23. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy rajdu zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.
 24. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.

 

Postanowienia końcowe.

 1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 3. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Organizatorzy i Obsługa Rajdu

 

Imprezę dofinansowano ze środków:

Model Opakowania Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju

Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Imprezę dofinansowano ze środków Powiatu Biłgorajskiego w Biłgoraju

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.